รมว.คมนาคม รับข้อเสนอภาคีป้องกันอุบัติเหตุไทย

รมว.คมนาคม รับข้อเสนอภาคีป้องกันอุบัติเหตุไทย

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่ กระทรวงคมนาคม นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือแห่งองค์การอนามัยโลกและโรงพยาบาลขอนแก่น นำข้อเสนอภาคีป้องกันอุบัติเหตุไทยร่วมกับองค์การอนามัยโลก ขอให้กระทรวงคมนาคมสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน เพื่อเน้นย้ำการดำเนินงานต่างๆ ที่กระทรวงคมนาคมได้ตั้งไว้ โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางถนน และได้กำหนดแผนงานเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อความยั่งยืน และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จนเกิดผลให้เห็นหลายด้าน เช่น การเร่งรัดสร้างระบบรางเพื่อเพิ่มทางเลือกการเดินทางที่ปลอดภัย การลดอุบัติเหตุของรถขนส่งและรถโดยสารสาธารณะ การกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในพื้นที่การก่อสร้าง การปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง การณรงค์เพื่อให้เกิดพฤติกรรมความปลอดภัย

ส่วนการเดินหน้าสร้างความปลอดภัยทางถนนขณะนี้ สอดคล้องกับผลจากการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ที่นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่รับรองเป้าหมายระดับโลกด้านความปลอดภัยทางถนน 12 ข้อ โดยตัวชี้วัดของเป้าหมายข้อที่ 1 มีข้อเสนอแนะให้ ประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญกับการจัดให้มีหน่วยงานองค์กรนำ (Lead Agency) ด้านการบริหารจัดการและวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนและแนะนำให้ทุกประเทศ ดำเนินการภายในปี 2563

ด้านนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับข้อเสนอของผู้เชี่ยวชาญและภาคีป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของไทย ยืนยันกระทรวงคมนาคมมีความพยายามในการดำเนินงานและต้องทำให้ประเทศไทยเกิดความปลอดภัยทางถนนอย่างเต็มที่ โดยทางกระทรวงมีนโยบายให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ระหว่างการก่อสร้างของกรมทางหลวง มีการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมสภาพถนน มีการรณรงค์ให้เปิดไฟหน้ารถในเวลากลางวันเช่นเดียวกับมาตรฐานความปลอดภัยในยุโรป เรื่องของผู้ขับขี่จักรยานยนต์ที่ไม่มีใบขับขี่ เด็กไม่มีใบขับขี่ แก้ไขด้านวิศวกรรมจราจร พร้อมเห็นชอบที่จะต้องมีหน่วยงานวิชาการเพื่อสนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการวิจัยการกำกับติดตาม โดยเน้นย้ำให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้อยู่ในลำดับต้นๆของประเทศต่อไป

ขอบคุณภาพข่าว : จส.100

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง “สถาบันเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ประเทศไทยต้องมี” ได้ที่ https://wp.me/P9VKwC-k