ฝึกจิตอาสาจราจรในเด็ก

ฝึกจิตอาสาจราจรในเด็ก

ร้อยเอ็ด-ฝึกจิตอาสาจราจรในเด็ก ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา

     ตำรวจเมืองร้อยเอ็ดให้ความรู้กับเยาวชน ฝึกการใช้สัญญาณมือ สร้างกลุ่มจิตอาสาจราจรในโรงเรียน หวังสร้างความรู้และยกระดับความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา

     การรณรงค์ความปลอดภัยในสถานศึกษาของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อ เมือง จ.ร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่ตำรวจนำโดย พ.ต.ท.ธราธิป เข่งคุ้ม รองผกก.จร.เมืองร้อยเอ็ด ได้จัดเจ้าหน้าที่งานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด ให้ความรู้การปฏิบัติตัวขณะเป็นอาสาจราจร  ฝึกการใช้สัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด เพื่อให้กลุ่มจิตอาสาจราจรทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการช่วยแก้ปัญหาการจราจร และความปลอดภัยของเด็กนักเรียนรวมถึงผู้ที่ต้องใช้เส้นทาง  ได้รับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  โดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียนที่การจราจรติดขัด โดยเน้นย้ำผู้ใช้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

         นอกจากนี้ นายชยันต์  ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบนโยบายการรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาด้วยเช่นกัน ที่โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทย์ไพศาล อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

         รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จากข้อมูล 3 ฐานของจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 – เมษายน 2561) มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 174 คน ส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนต์  (73.56 %) และอยู่ในช่วงอายุ 15 – 24 ปี มากถึง 27.59 % ซึ่งก็คือกลุ่มนักเรียน  นักศึกษา

       ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่ทุกแห่ง จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ ความตระหนัก   ด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่เด็กและเยาวชน ทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบทุกระดับชั้น   เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน   จึงควรเริ่มต้นจากการสร้างการรับรู้ เสริมสร้างวินัยที่ดีในการขับขี่ ให้กับนักเรียนสวมหมวกนิรภัยและต้องมีใบขับขี่  รวมทั้งผู้ปกครองมารับ – ส่ง ขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด คุณครูทุกท่านควรปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียน

ข่าวโดย -โชติกา  ทวนชัย

ร้อยเอ็ด-ฝึกจิตอาสาจราจรในเด็ก