กำหนดมาตรฐานการรับส่งเด็กนักเรียน

กำหนดมาตรฐานการรับส่งเด็กนักเรียน

 

ขอความร่วมมือกำหนดมาตรฐานการรับส่งเด็กนักเรียน
หลังจากเกิดเหตุลืมเด็กในรถรับส่งนักเรียน จนเป็นเหตุให้มีเด็กเสียชีวิตที่ขอนแก่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ขอความร่วมมือในการซักซ้อมแนวทางป้องกันและรักษาความปลอดภัยในกรณีนี้อย่างเข้มข้น

ที่มา ข่าวสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส