มุ่งไปข้างหน้า อย่างปลอดภัย

มุ่งไปข้างหน้า อย่างปลอดภัย

ประชาชน ที่1 มุ่งไปข้างหน้า อย่างปลอดภัย
ที่มา Road Safety Control สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (TMEA)