ซ้ายคันขวาคัน แบ่งปันกันไป

ซ้ายคันขวาคัน แบ่งปันกันไป

ความเอื้ออาทรบนท้องถนน “ซ้ายคันขวาคัน แบ่งปันกันไป”
ที่มา Road Safety Control คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้วยโอกาส วุฒิสภา ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม