เวทีระดมสมองการสนับสนุนการประชุมระดับโลกด้านการป้องกันการบาดเจ็บ และส่งเสริมความปลอดภัย ภาคใต้

เวทีระดมสมองการสนับสนุนการประชุมระดับโลกด้านการป้องกันการบาดเจ็บ และส่งเสริมความปลอดภัย ภาคใต้

การประชุมระดับโลกด้านการป้องกันการบาดเจ็บ และส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13 (Safety 2018-The 13th World Conference no Injury Prevention and Safety Promotion) ที่จะจัดให้มีขึ้นในปลายปีนี้ ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ