ชมคลิป การจอดรถให้คนข้าม

ชมคลิป การจอดรถให้คนข้าม

ติดตามชมแอนิเมชัน ความเอื้ออาทรบนท้องถนน เรื่อง “การจอดรถให้คนข้าม”
ที่มา Road Safety Control คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้วยโอกาส วุฒิสภา ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม