รวมพล Road Safety MOJO 2561

รวมพล Road Safety MOJO 2561

      เมื่อวันที่ 14-15 ก.ย. 2561 ที่ โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซ่า กรุงเทพฯ นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานคนที่ 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานเปิดการประชุมกิจกรรมรวมพล Road Safety MOJO 2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสื่อมวลชนจากทั่วประเทศที่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและรายงานข่าวเชิงวิเคราะห์ ด้วยเนื้อหาการทำข่าวให้เข้มข้น และการพัฒนาเทคนิคการนำเสนอข่าว newmedia สร้างความเข้มแข็งกับสื่อมวลชน ในการรายงานข่าวเชิงสืบสวนด้านอุบัติเหตุ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย ซึ่งคาดหวังว่าจะทำให้การใช้รถใช้ถนนให้เกิดความปลอดภัยขึ้นทั่วทั้งประเทศ ลดสถิติอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

     นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดประชุม Campaign, Advocacy for Safety 2018 หรือ การจัดประชุมรณรงค์หนุนการประชุมนานาชาติ เรียกว่า การประชุมระดับโลกด้านการป้องกันการบาดเจ็บและส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13 (Safety 2018- The 13th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion)

     ในการประชุมครั้งนี้มีผลงานทางวิชาการส่งมาจากทั่วโลก ส่วนของประเทศไทยอันดับหนึ่ง คือ อุบัติเหตุรถชนกัน อันดับสอง คือ การล้มของคนสูงวัย อันดับ 3 คือ การทำร้าย ร่างกายและการฆ่ากันตาย อันดับ 4 คือ เด็กจมน้ำเสียชีวิต

     สำหรับการจัดที่ประเทศไทยถือว่าเป็นครั้งแรกที่คณะกรรมการจัดงานได้มอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ และเป็นประเทศแรกที่มีปัญหาด้านความปลอดภัยมากกว่าทุกประเทศ คนเดือดร้อนคือคนไทยทุกคนที่จะต้องลุกขึ้นมาช่วยกันทำงาน สร้างกระแสไปสู่ “Thailand Safety Society” เป้าหมายคือ “ก้าวหน้าสู่โลกที่ปลอดภัย ห่างไกลการบาดเจ็บ และความรุนแรงอย่างยั่งยืน”

ข่าว : ดลปภัทร ศรีงาม