แอนิเมชัน “การไม่เปิดไฟเลี้ยว”

แอนิเมชัน “การไม่เปิดไฟเลี้ยว”

ติดตามชมแอนิเมชัน ความเอื้ออาทรบนท้องถนน เรื่อง “การไม่เปิดไฟเลี้ยว”
ที่มา Road Safety Control คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้วยโอกาส วุฒิสภา ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ทีมข่าว Roadsafety Newstizen