ความปลอดภัยทางถนน เป็นเรื่องสำคัญ และการเป็นเจ้าภาพประชุมระดับโลก Safety 2018

ความปลอดภัยทางถนน เป็นเรื่องสำคัญ และการเป็นเจ้าภาพประชุมระดับโลก Safety 2018

นายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องความปลอดภัยทางถนน และตัวอย่างโครงการของสถาบันพระปกเกล้า โดยมูลนิธิประชาปลอดภัยสนับสนุนวิทยากร โดยดำเนินการกับ นศ. วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท โดยบอกว่าควรขยายผลต่อไป
และการประชุมนานาชาติ Safety 2018 ที่จะจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ติดตามรายละเอียด การรประชุมนานาชาติ Safety 2018 ได้ที่นี่ https://www.roadsafetynewstizen.com/2018/08/11/safety-2018/