ถอดบทเรียนคนขี่จักรยาน เหยื่อ! อุบัติเหตุทางถนน

ถอดบทเรียนคนขี่จักรยาน เหยื่อ! อุบัติเหตุทางถนน

     จากกรณี นักปั่น ชาว ตปท. มาเสียชีวิต จากการแข่งทางไกล เป็นเรื่องที่ย้ำว่า ถนนบ้านเรา มีอันตราย โดยเฉพาะกับ รถจักรยาน

     ข้อมูลใบมรณบัตร จะมีคนขี่จักรยาน เป็นเหยื่อของอุบัติเหตุทางถนน ร้อยละ 2 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด หรือราวๆ 350-400 ราย/ปี หรือวันละศพ

บทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์นี้

(1) ถ้าจะมีการจัดแข่งหรือจัดทริป ขี่จักรยาน จำเป็นต้อง

1.1 เลือกเส้นทางที่ไม่เสี่ยง โดยเฉพาะกรณีปิดถนน/หรือปิดเลน ไม่ได้
_ เลี่ยงถนนใหญ่ ที่รถใช้ความเร็วสูง

1.2 มีมาตรการ ดูแลตลอดเส้นทาง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของนักปั่น เช่น
_ รถนำ/ปิดท้ายขบวน
_ มีผู้ดูแลในจุดที่มีความเสี่ยง

1.3 มีการสื่อสารให้นักปั่นชาว ตปท. รับรู้ความเสี่ยงสำคัญ บนถนนเมืองไทย เช่น
_ ถึงแยกไฟแดง แม้ได้ไฟเขียว ก็ต้องระวังรถอีกเส้นทางหนึ่งจะฝ่าฝืนกฎจราจร , การมีรถจอดริมทาง ฯลฯ

(2) ทบทวน/ปรับปรุง ให้มีบทลงโทษแรง กับผู้ฝ่าฝืนกฎจราจร ทำให้เกิดเหตุรุนแรง/เสียชีวิต
กรณี “ฝ่าไฟแดง ชนคนตาย” .. การตั้งข้อหายังคงเหมือนกับ ขับรถเฉี่ยวชนทั่วไป ในขณะที่ ตปท. จะถือว่าความผิดลักษณะนี้เป็นการ “ขับอันตราย” มีบทลงโทษแรงกว่า “ขับประมาท”
ดังนั้น ควรพิจารณา

2.1 กรณีนี้ ควรมีข้อหาแรง ทั้ง “ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย” ตาม พรบ.จร. ม.43 (8) และ ขับรถหนี/ไม่ช่วยเหลือผู้อื่น

2.2 ควรมีการทบทวน แยกความผิดลักษณะที่ฝ่าฝืนกฎจราจรเป็นเหตุให้เสียชีวิต ออกจาก “ขับรถโดยประมาท” เช่น ขับฝ่าไฟแดง ขับย้อนศร แซงซ้ายไหล่ทาง แล้วมาชนคนอื่นตาย

 

ทีมข่าว Roadsafety Newstizen