ถนนต้องใช้-ข้าวต้องตาก อันตรายมากควรหลีกเลี่ยง

ถนนต้องใช้-ข้าวต้องตาก อันตรายมากควรหลีกเลี่ยง

     จากกรณีชาวนาตากข้าวบนถนน ทำให้รถยนต์ที่วิ่งมาเกิดเสียหลักลื่นไถลจนตกข้างทางทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหาย จนนำไปสู่คำพูดที่ว่าแล้วใครจะรับผิดชอบ!

     แม้การตากข้าวบนถนน จะพบเฉพาะช่วงฤดูเก็บเกี่ยวบนถนนเขตชนบท แต่ก็ถือเป็นความเสี่ยง ที่อันตรายมาก ควรหลีกเลี่ยง เพราะ

1) เส้นทางที่ปริมาณรถไม่มาก ถนนโล่ง ผู้ใช้รถใช้ถนนจะใช้ความเร็ว ประกอบกับไม่มีป้ายหรืออุปกรณ์เจ้งเตือน ให้คนขับขี่สังเกตเอาเอง

รถที่วิ่งมาแม้จะใช้ความเร็วไม่มาก เช่น 60 กม./ชม. แต่เมื่อมองเห็นว่ามีข้าวเปลือกตากอยู่บนพื้นถนน กว่าจะเหยียบเบรกและรถหยุดได้ ก็ต้องใช้เวลาตัดสินใจ 2 วินาที หรือเท่ากับระยะทาง 32 เมตร (ความเร็ว 60 กม/ชม. รถเคลื่อนตัวได้ 16.6 เมตร/วินาที) ทำให้หยุดไม่ทัน

2) กรณีรถหยุดไม่ทัน ต้องหักหลบหรือเหยียบบนข้าวเปลือกก็เสี่ยงที่จะทำให้รถลื่นไถลหรือพลิกคว่ำ เพราะพื้นขาดแรงเสียดทาน และถ้ามีวัตถุอันตรายข้างทาง เช่นต้นไม้ หรือ ถนนมีความลาดชันมากก็จะรุนแรงมากขึ้น หรือถ้ามีรถสวนมา แต่ถนนที่เหลือ ๑ ช่องทาง ก็เสี่ยงที่รถชนเฉี่ยวชนได้

3) นอกจากนี้ ในฤดูเกี่ยวข้าวจะเริ่มเข้าฤดูหนาว ซึ่งจะมีหมอกในช่วงเช้าซึ่งเป็นเวลาเดียวกับการนำข้าวเปลือกมาตาก ก็จะส่งผลต่อระยะการมองเห็น จนทำให้หยุดรถหรือหักหลบไม่ทัน

     นอกจากข้อแนะนำแล้ว ยังมีความคิดเห็นทนายรัชพล ศิริสาคร ประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม เพจเฟซบุ๊ก “สายตรงกฎหมาย” ได้ออกมาโพสต์ถึงกรณีนี้ว่า

     พ.ร.บ. ทางหลวง 2535 มาตรา 39 มาตรา 72 มีหลักว่า ห้ามนำสิ่งใดมาวางขวางหรือวางบนทางหลวง หรือกระทำด้วยประการใดๆ บนทางหลวงในลักษณะที่อาจเกิดอันตรายหรือเสียหายแก่ยานพาหนะหรือบุคคล หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

     การตากข้าวบนถนน เข้าข่ายเป็นการกีดขวางการจราจร และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ จึงเป็นการนำสิ่งของมาวางบนทางหลวงในลักษณะที่อาจเกิดอันตรายแก่บุคคล

     นอกจากนั้น ยังมีกฎหมายอื่นๆ ที่ห้ามวางของบนถนนอีก ซึ่งมีโทษทางอาญาเช่นเดียวกัน เช่น พรบ จราจรทางบก 2522 มาตรา 114 ที่มีหลักว่า ห้ามวางสิ่งใด หรือกระทำด้วยประการใดๆ ที่เป็นการกีดขวางทางจราจร เว้นแต่ได้รับอนุญาต ซึ่งตามมาตรา 148 หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

     พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 2535 มาตรา 19 มาตรา 57 มีหลักว่า ห้ามวางวัตถุใดๆ บนถนน หากฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 10,000 บาท

     ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 385 ผู้ใดกีดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร โดยวางหรือทอดทิ้งสิ่งของหรือกระทำด้วยประการอื่นใด ถ้าการกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยไม่จำเป็น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

และได้ฝากข้อคิดอีกว่า “วิถีชาวบ้าน ควรปรับเปลี่ยนใหม่ เพราะต้องเห็นใจคนใช้ถนนด้วย”

ทีมข่าว Roadsafety Newstizen