ตรวจสภาพรถ ต้องนำรถเข้าตรวจจริง!

ตรวจสภาพรถ ต้องนำรถเข้าตรวจจริง!

พัฒนาศักยภาพ ตรอ ออนไลน์

พัฒนาศักยภาพ ตรอ ออนไลน์#กรมการขนส่งทางบก #PRDLTNEWS………………………………………………….ติดตามข่าวสารอีกช่องทางผ่าน LINE@กรมการขนส่งทางบกทางนี้ค่ะ https://line.me/R/ti/p/%40nge0435i

Posted by กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News on Wednesday, 22 August 2018

 

เจ้าของรถอย่าหลงเชื่อ ตรวจสภาพรถ ต้องนำรถเข้าตรวจจริง!

     กรมการขนส่งทางบก เข้มงวด!!! ตรวจสอบการดำเนินการของสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ทั่วประเทศ ย้ำ!!! เจ้าของรถอย่าหลงเชื่อและขอให้นำรถเข้าตรวจสภาพจริง ณ สถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก สามารถตรวจสอบผลการตรวจสภาพรถผ่านเว็บไซต์ได้ทันทีที่ http://view.inspection.in.th

     อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกยกระดับการดำเนินการของสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม กำกับดูแลการดำเนินงาน โดยจัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวน 81 แห่งทั่วประเทศ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลการตรวจสภาพรถ ตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติงานของสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมทั้งลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ และเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ รวมถึงให้บริการตรวจสอบผลการตรวจสภาพรถผ่านเว็บไซต์ที่ http://view.inspection.in.th เพื่อให้ประชาชนเจ้าของรถตรวจสอบความถูกต้องได้ทันที และป้องกันการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพในทุกรูปแบบ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการนำรถเข้าตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) กรมการขนส่งทางบกกำชับศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ เข้มงวดตรวจสอบการดำเนินการของสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ในพื้นที่รับผิดชอบ และเข้มงวดตรวจตรามิจฉาชีพที่อาสาดำเนินการ ทำให้ประชาชนที่หลงเชื่อสูญเสียเงินหรืออาจสูญเสียเอกสารหลักฐานสำคัญ ทั้งยังได้รับเอกสารปลอมซึ่งหากนำไปใช้แสดงเป็นหลักฐานอาจมีความผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกแนะนำประชาชน เจ้าของรถให้นำรถเข้าตรวจสภาพจริง ณ สถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก และในส่วนของสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ที่ฝ่าฝืนกระทำความผิด มีพฤติกรรมทุจริตหลอกลวงประชาชน หรือมีเจตนาออกใบรับรองการตรวจสภาพโดยไม่มีการตรวจสภาพรถจริง การออกใบรับรองไม่ตรงตามความเป็นจริง สั่งเพิกถอนใบอนุญาตใบประกอบการทันที

     อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือสถานตรวจสภาพรถทุกแห่งดำเนินการตรวจสภาพรถให้ครบถ้วน ถูกต้องตามขั้นตอน และให้การรับรองตามความเป็นจริง เพื่อให้การดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ สำหรับประชาชนที่พบสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือมีข้อร้องเรียน หรือมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ สามารถแจ้งข้อมูล หรือสอบถามข้อมูลได้ผ่านทางศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวน 81 แห่งทั่วประเทศ หรือแจ้งข้อมูลที่สายด่วน 1584 หรือที่สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือแจ้งโดยตรงที่ส่วนสถานตรวจสภาพรถ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก ผ่านทาง ID Line “@vicdlt” อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก