มอเตอร์ไซค์ – ฝาท่อ – น้ำขัง และ กองขี้หมา !!! ปัญหาโครงสร้าง กับดักอันตราย”ฟุตบาท”ไทย

มอเตอร์ไซค์ – ฝาท่อ – น้ำขัง และ กองขี้หมา !!! ปัญหาโครงสร้าง กับดักอันตราย”ฟุตบาท”ไทย

     แม้ชื่อเรียกว่า “ฟุตบาท” ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยที่เข้าใจแสนง่าย ว่า “ทางเท้า” ทว่าบนทางเท้าในประเทศไทย กลับไม่ได้มีแค่คนเดินเท้าใช้สัญจรไปมาเท่านั้น… แต่กลับมี “มอเตอร์ไซค​์” ขับขี่ลัดเลาะไปมา กลายเป็นภาพชินตา จนได้รับขนานนามให้เป็น ทางเท้าที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งในโลก !

     หากพิจารณาถึงอันตรายบนฟุตบาทไทยให้ถี่ถ้วน จะพบว่าไม่ได้มีแค่ปัญหาการนำรถมอเตอร์ไซค์มาซิ่งอย่างเดียว ถึงขั้นเจ้าหน้าที่ต้องนำแท่งเหล็กหรือหล่อปูนขึ้นมาขวางกั้น แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ในขณะที่คนเดินเท้ายังต้องเสี่ยงกับการ “ตกท่อ” – “ระเบิดน้ำกระเด็นจากดินใต้ตัวหนอนทรุด” และ “กองขี้หมา” !!!!

     นอกจากการขาดจิตสำนึกของผู้ขับขี่แล้ว อะไรคือเหตุปัจจัยที่ทำให้พวกเขาฝ่าฝืนกฎ นายณัฐพงศ์ บุญตอบ นักวิจัยอาวุโส มูลนิธิไทยโรดส์ อธิบายว่า ในเขตเมืองมักพบปัญหารถมอเตอร์ไซค์ฝ่าฝืนขับรถบนทางเท้า หนึ่งในสาเหตุหลักเกิดจากการการออกแบบโครงสร้างถนน เส้นทางและวางผังเมืองที่ไม่เชื่อมโยงกัน ซึ่งเกิดจากการไม่พูดคุยกันระหว่างหน่วยงานในการใช้พื้นที่ร่วมกัน จึงพบเห็นทางเท้าบางแห่งมีเสาไฟอยู่ตรงกลาง มีตู้โทรศัพท์สาธารณะกีดขวาง แม้ขณะนี้จะเริ่มรื้อถอนออกไปบางส่วนแต่ยังเป็นปัญหาอยู่ในตอนนี้ แต่เป็นการแก้ปัญหาที่ผ่านมาเป็นแค่ปลายเหตุ

     “ปัญหานี้แก้ไขยาก เพราะต้นตอมาจากปัญหาการวางผังเมืองที่ไม่คิดให้ครบวงจร ทำให้พื้นที่ทางเท้ากว้างไม่พอเพียงและไม่มีความปลอดภัย เบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทบทวนปัญหาและจุดอ่อน โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยว่าจะหาทางออกระยะยาวอย่างไร” นายณัฐพงศ์ กล่าว

     ที่ผ่านมาเราเห็นมาตรการระยะสั้น โดยมีโครงการตำรวจบังคับใช้กฎหมายจับจริง ปรับจริง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่จอดหรือขับขี่บนทางเท้า แต่ด้วยข้อกำหนดมาตรการที่ออกมาที่ไม่จริงจัง การกวดขันพบเพียงแค่สัปดาห์แรกที่ทำให้คนเกรงกลัว แต่ที่สุดก็กลับมาฝ่าฝืนกฎตามเดิม

     นักวิจัยอาวุโส มูลนิธิไทยโรดส์ บอกว่า ตามหลักในการออกแบบพื้นที่หากจะทำให้เกิดความสมดุุล และทำให้คนเดินทางเท้าปลอดภัย ต้องแก้ไขระยะยาวเพราะถนนใน กทม. รูปแบบและหน้าตาของแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน ถ้าจะออกแบบต้องออกแบบโครงสร้างให้เชื่อมโยงกัน เพราะหนึ่งในสาเหตุที่ให้มอเตอร์ไซค์ฝ่าฝืน เนื่องจากไม่มีทางเลือกในการใช้เส้นทางในจุดใกล้ๆ เช่น จากซอยหนึ่งไปอีกซอยที่ใกล้กันไม่มีทางเลือกถ้าต้องอ้อมไกลจึงยอมฝ่าฝืนกฎหมาย

     ทั้งนี้ สำหรับต้นแบบการทำทางเท้าที่ดีนั้น ประเทศไทยศึกษาได้จากต้นแบบของประเทศญี่ปุ่น มีการออกแบบมาแยกกันอย่างชัดเจนระหว่าง พื้นที่ถนนสำหรับรถวิ่ง พื้นที่ทางเท้าสำหรับคนเดิน และพื้นที่สำหรับรถจักรยาน จึงปลอดภัยสำหรับผู้สัญจรใช้รถใช้ถนนและทางเท้า