สแกน(พฤติ)กรรม ผู้ใช้รถใช้ถนน

สแกน(พฤติ)กรรม ผู้ใช้รถใช้ถนน

อุบัติเหตุบนท้องถนนมีสถิติลดน้อยลงได้ยาก หากไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ การให้ใบขับขี่ รวมถึงการเอาผิด-กำหนดบทลงโทษ ติดตามการวิเคราะห์ต้นตอสาเหตุอุบัติเหตุทางถนน พร้อมข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้ขับขี่และปัญหาที่มีอยู่ ในคิดยกกำลังสองกับทีดีอาร์ไอ ตอน สแกน(พฤติ)กรรม ผู้ใช้รถใช้ถนนออกอากาศทางไทยพีบีเอส

ที่มา : https://tdri.or.th/2016/01/thinkx2-128/