คลิปรณรงค์สวมหมวกกันน็อค

คลิปรณรงค์สวมหมวกกันน็อค

ผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ทั้งผู้ขับและซ้อน สวมหมวกกันน็อคเพียง ร้อยละ 43
ข้อมูลทางวิชาการโดยมูลนิธิไทยโรดส์ และ เครือข่าย Road Safety Watch (RSW) จาก 4 ภูมิภาค
ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เครือข่ายภาคกลาง)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เครือข่ายภาคเหนือ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (เครือข่ายภาคใต้)

ที่มา : HondaMotorcycleTHA