ขับขี่มีวินัยไม่เปลี่ยนเลนกระทันหัน

ขับขี่มีวินัยไม่เปลี่ยนเลนกระทันหัน

เปลี่ยนเลน

มาดูกันค่ะว่า.. เมื่อเราต้องการจะเปลี่ยนเลน จะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องและปลอดภัย #ถนนปลอดภัย #บริษัทกลางให้ทุกเส้นทางปลอดภัยกว่าที่คุณคิด #เปลี่ยนเลน

Posted by บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด on Thursday, 17 January 2019

ขับขี่มีวินัยไม่เปลี่ยนเลนกระทันหัน

ที่มา : บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด