หยุดรถทางม้าลาย น้ำใจผู้ร่วมทาง

หยุดรถทางม้าลาย น้ำใจผู้ร่วมทาง

รายการถนนปลอดภัย ตอน หยุดรถตรงทางม้าลาย…ให้คนข้ามถนนอย่างปลอดภัย

หากทางข้างหน้ามีม้าลายอยู่ ให้ชะลอหรือหยุดรถ เพื่อให้คนข้ามไปก่อน จะได้ไม่เป็นการทำผิดกฎหมาย และที่สำคัญแสดงถึงน้ำใจต่อผู้ร่วมทางอีกด้วยคะ

Posted by บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด on Wednesday, 20 February 2019

หากทางข้างหน้ามีม้าลายอยู่ ให้ชะลอหรือหยุดรถ เพื่อให้คนข้ามไปก่อน จะได้ไม่เป็นการทำผิดกฎหมาย และที่สำคัญแสดงถึงน้ำใจต่อผู้ร่วมทาง

ที่มา : บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด