พัฒนาเทคโนโลยี Ai แก้ปัญหาอุบัติเหตุ-ลดเผชิญหน้า

พัฒนาเทคโนโลยี Ai แก้ปัญหาอุบัติเหตุ-ลดเผชิญหน้า

     เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกด้านวิกฤติบำบัดและอุบัติเหตุ และประธานคณะทำงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.)พร้อมด้วย, นักวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, เจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานสาธารณสุข บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย หน่วยงานราชการ และภาคประชาสังคมดำเนินการประชุมประชาคมลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นครั้งที่ 4 ในรอบปี ซึ่งเป็นแผนการขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดขอนแก่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดความต่อเนื่องเพื่อลดความสูญเสีย ที่ผ่านมาคณะทำงานได้ดำเนินการ ติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ว และก่อสร้างโครงข่ายติดตั้งกล้องทั้งหมด 4 จุด ครอบคลุมระยะทาง 14 กม. บนถนนมิตรภาพ ช่วงตัดผ่านตัวเมืองขอนแก่น ก่อนที่ในปี 2560 ได้ติดตั้งกล้องเพิ่มใน 3 แยกเสี่ยง ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจากการฝ่าไฟแดง ได้แก่ สามแยกมอดินแดง สี่แยกประตูเมือง และสี่แยกเจริญศรี ล่าสุดทีมนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI สำหรับตรวจจับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย และเริ่มตรวจจับออกใบสั่งตั้งแต่ช่วงปลายปี 2560 ผลปรากฎว่า สามารถลดจำนวนผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรได้ จึงมีแผนที่จะมีการติดตั้งระบบตรวจจับ AI มาใช้บนถนนสายหลัก เช่น ถนนมิตรภาพเพราะถนนมิตรภาพช่วงตัดผ่านตัวเมืองจังหวัดขอนแก่น มีปริมาณรถสัญจรไปมาหนาแน่น เนื่องจากเป็นถนนสายหลัก รถจึงใช้ความเร็วเพื่อทำเวลาขับผ่านไปยังจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งมีจุดตัดระหว่างถนนหลายจุด จึงเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และในหลายกรณีรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ภายหลังการติดตั้งกล้องและระบบตรวจจับเพื่อกวดขันวินัยจราจร ภาพรวมสถานการณ์อุบัติเหตุและความสูญเสียลดลงอย่างเห็นได้ชัด

     เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI Artificial Intelligence เป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่ถูกพัฒนาขึ้นมา โดยจะตรวจสอบการผู้ขับขี่ว่าผู้ขับหรือผู้ซ้อนได้สวมหมวกนิรภัยหรือไม่ หากไม่ได้สวมหมวกนิรภัย โปรแกรมจะบันทึกภาพรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวพร้อมป้ายทะเบียน ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวผู้ที่พัฒนาระบบเองบอกว่ามีความแม่นยำมาก สามารถแยกได้ระหว่าง หมวก หรือ ศีรษะ เมื่อได้ภาพหลักฐานการกระทำผิด ซึ่งโปรแกรมนั้นจะรายงานผล 3 ส่วน โดยจะแบ่งเป็น ภาพขณะกระทำผิด ลักษณะของพาหนะที่กระทำผิดและภาพป้ายทะเบียน เจ้าหน้าที่สามารถออกใบสั่งได้ทันที และเบื้องต้นนั้นโปรแกรมAIไปใช้ตรวจจับการขับขี่รถจักรยานยนต์ ของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ไม่สวมหมวกนิรภัยภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการปลูกฝังการสร้างค่านิยมของบุคลากร และ นักศึกษา ในการปฏิบัติตามกฎหมายการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย หลังดำเนินการพบว่า อัตราสวมหมวกกันน็อคในพื้นที่เพิ่มขึ้น ขณะที่สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยรวมก็ลดลงเป็นที่น่าพอใจ

     อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าการนำระบบนี้มาใช้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทย แต่การพัฒนาระบบ AI มาใช้จะช่วยลดการเผชิญหน้าของผู้กระทำผิดและเจ้าหน้าที่และช่วยในการอำนวยความสะดวกการกวดขันวินัยจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย