นำกำไล EM คุมประพฤติเมาไม่ขับสงกรานต์ 2562 จ.ขอนแก่น

นำกำไล EM คุมประพฤติเมาไม่ขับสงกรานต์ 2562 จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 17 เมย. 62 ที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2562 จังหวัดขอนแก่น ร่วมติดตามการดำเนินการของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น ภายหลังจากที่ศาลได้มีคำสั่งคุมประพฤติผู้ขับขี่รถในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจะได้มีการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้ถูกคุมประพฤติ โครงการเมาแล้วขับและผิด พ.ร.บ.จราจรจำนวน 26 คน

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ผู้ถูกคุมประพฤติจากความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ได้เดินทางมาที่สำนักงานคุมประพฤติขอนแก่น เพื่อทำการติดตั้ง EM ซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่ถูกคุมประพฤติตามหลักของกฎหมายโดยเฉพาะผู้ที่เมาแล้วขับจะได้ปรับเปลี่ยนให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม ในการอยู่ร่วมในสังคมกับคนหมู่มาก


การนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการกำกับพื้นที่ สำหรับผู้ถูกคุมประพฤติออกไปนอกเขตที่กำหนด ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีความทันสมัย มีระบบดาวเทียมควบคุมจำนวน 8 ตัวเป็นการใช้เทคโนโลยี 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งผู้ถูกคุมประพฤติที่ติดตั้ง EM จะต้องระมัดระวังตัว และต้องอยู่ภายในเคหะสถาน ตั้งแต่ 22:00 น.- 04.00 น. แต่ยังคงสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ สามารถไปทำงาน ประกอบอาชีพได้แต่เมื่อถึงเวลาที่กำหนดต้องอยู่ภายในบ้านจนกว่าจะครบกำหนดที่โดนคุมประพฤติ


ถือว่าเป็นพัฒนาการที่วางเอาไว้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้มีความเหมาะสม และเกิดความปลอดภัยในการ ใช้รถใช้ถนน เพิ่มมากขึ้นด้วยโดยการคุมประพฤติผู้ที่โดนคดีในช่วง 7 วันอันตรายมากจากขับรถขณะเมาสุรา, ขับรถประมาท, ขับซิ่ง แยกเป็น มีผู้ถูกติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือ ติด EM จำนวน 193 คน ไม่ติด EM จำนวน 165 คน รวม 358 คน

ที่มา : ชยุต อนุสุริยา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น