เดินทางอย่างไรให้ปลอดภัย ด้วยรถโดยสารสาธารณะ

เดินทางอย่างไรให้ปลอดภัย ด้วยรถโดยสารสาธารณะ

เคล็ดลับการเดินทางของโอ้

เคล็ดลับของโอ้ “เดินทางอย่างไรให้ปลอดภัย ด้วยรถโดยสารสาธารณะ”- รถโดยสารต้องจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย- ผ่านการตรวจสภาพรถ – มีพ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ- คนขับต้องมีใบอนุญาตพนักงานขับรถ- บนรถต้องมีอุปกรณ์ความปลอดภัย- ค้อนทุบกระจก- ถังดับเพลิง – ทางออกฉุกเฉินก่อนออกเดินทาง ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย ทุกครั้งตลอดการเดินทาง#กรมการขนส่งทางบก #กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

Posted by กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News on Monday, May 27, 2019

“เดินทางอย่างไรให้ปลอดภัย ด้วยรถโดยสารสาธารณะ”

– รถโดยสารต้องจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
– ผ่านการตรวจสภาพรถ
– มีพ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
– คนขับต้องมีใบอนุญาตพนักงานขับรถ
– บนรถต้องมีอุปกรณ์ความปลอดภัย
– ค้อนทุบกระจก
– ถังดับเพลิง
– ทางออกฉุกเฉิน

ก่อนออกเดินทาง ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย ทุกครั้งตลอดการเดินทาง

#กรมการขนส่งทางบก
#กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน