ร่วมรณรงค์ไม่ขับไม่แซงไหล่ทาง

ร่วมรณรงค์ไม่ขับไม่แซงไหล่ทาง

ร่วมรณรงค์ไม่ขับไม่แซงไหล่ทาง

ไหล่ทางมีไว้สำหรับรถฉุกเฉิน รถพยาบาล รถดับเพลิง หรือรถที่จอดเสีย

Posted by กรมทางหลวง on Wednesday, June 12, 2019

ไหล่ทางมีไว้สำหรับรถฉุกเฉิน รถพยาบาล รถดับเพลิง หรือรถที่จอดเสีย

ที่มา : กรมทางหลวง