กล่องชุดความรู้ ท้องถิ่นชุมชนถนนปลอดภัย

กล่องชุดความรู้ ท้องถิ่นชุมชนถนนปลอดภัย

STARTER KIT ท้องถิ่นชุมชนถนนปลอดภัย

กล่องชุดความรู้ STARTER KIT "ท้องถิ่นชุมชนถนนปลอดภัย" เป็นเครื่องมือง่าย ๆ ที่จะทำ "คนทำงาน" ในระดับชุมชน-ท้องถิ่น ได้ร่วมจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ได้อย่างตรงจุด และมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่ การเช็คต้นทุนการทำงาน ทบทวนองค์ประกอบการเคลื่อนงาน รวบรวม-วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนดแผนและกิจกรรม ตลอดจนเทคนิคง่าย ๆ ในการตรวจสอบความสำเร็จ—กล่อง "ท้องถิ่นชุมชนถนนปลอดภัย" นี้ จะเปิดตัวและเผยแพร่ในงาน "สัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย" ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 นี้ ที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพฯ—มาร่วมสร้างท้องถิ่นชุมชนปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ

Posted by สานพลังคนทำงาน ศปถ. on Tuesday, June 11, 2019

• กล่องชุดความรู้ STARTER KIT “ท้องถิ่นชุมชนถนนปลอดภัย” เป็นเครื่องมือง่าย ๆ ที่จะทำ “คนทำงาน” ในระดับชุมชน-ท้องถิ่น ได้ร่วมจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ได้อย่างตรงจุด และมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่ การเช็คต้นทุนการทำงาน ทบทวนองค์ประกอบการเคลื่อนงาน รวบรวม-วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนดแผนและกิจกรรม ตลอดจนเทคนิคง่าย ๆ ในการตรวจสอบความสำเร็จ

• กล่อง “ท้องถิ่นชุมชนถนนปลอดภัย” นี้ จะเปิดตัวและเผยแพร่ในงาน “สัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย” ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 นี้ ที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพฯ