ทำไมขี่มอเตอร์ไซค์ต้องใส่หมวกกันน็อค

ทำไมขี่มอเตอร์ไซค์ต้องใส่หมวกกันน็อค

ทำไมขี่มอเตอร์ไซค์ต้องใส่หมวกกันน็อค
นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้เชี่ยวชาญในคณะที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันการบาดเจ็บ

       ในแต่ละปี 80% ของคนไทยที่ต้องสังเวยชีวิต และได้รับบาดเจ็บจากภัยบนท้องถนน คือ เสียชีวิตมากกว่า 17,000 คน ได้รับบาดเจ็บกว่า 800,000 คน เกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์
สาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตของการบาดเจ็บจาก อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ คือการได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ
เป็นที่ยอมรับ และรับรู้กัน ทั่วโลกมานานแล้วว่า การใส่หมวกกันน็อคจะสามารถป้องกันการเสียชีวิตเมื่อเกิด อุบัติเหตุของคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ได้ถึง 30% ซึ่งถือเป็น มาตรฐานด้านพฤติกรรมข้อหนึ่ง ที่องค์การอนามัยโลก แนะนํา (WHO Global target for road safety) หมายความว่า ถ้าในวันนี้ ถ้าคนไทยทุกคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ ใส่หมวกกันน็อค คนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ในปีนี้จะลดลง ถึง 5,000 คน
มีหลักฐานเชิงประจักษ์ จากทะเบียนผู้ป่วยอุบัติเหตุของโรงพยาบาลขอนแก่น 2541-2560 ยืนยันได้ว่า คนที่ใส่หมวกกันน็อคขี่มอเตอร์ไซค์ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ จะได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะน้อยกว่าคนที่ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อค 3 เท่า และ คนที่ใส่หมวกกันน็อค เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะเสียชีวิตน้อยกว่าคนที่ไม่ใส่หมวกกันน็อค ถึง 7 เท่า

แต่เป็นเรื่องที่น่าเศร้า ที่แม้ว่าประเทศของเราจะมีกฎหมายหมวกกันน็อคมาแล้วกว่า 20 ปี แต่อัตราการสวมหมวกกันน็อค ของคนขี่มอเตอร์ไซค์บ้านเรายังไม่ถึง 50% (ไทยโรดส์) โดยที่อัตราการใส่หมวกกันน็อคของคนไทย อยู่ในระดับนี้ต่อเนื่องกันมานับสิบปีแล้ว

      นอกจากนี้ยังพบว่า 3-4 ปีที่ผ่านมา การบาดเจ็บที่ศีรษะ มีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งคนที่ใส่หมวกกันน็อค และคนไม่ใส่แสดงว่าความรุนแรงของการบาดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น ซึ่งน่าจะสะท้อนถึงว่าคนขี่มอเตอรไซค์ขับขี่ด้วยความเร็วเพิ่มขึ้น

      หากเราจะลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ เราจะต้องจริงจังกับกระบวนการในการทําให้คนขี่มอเตอรไซค์ ใส่หมวกกันน็อค ทั้งการบังคับใช้กฎหมาย และการสร้าง กระแสให้เข้าใจและตื่นตัวที่จะต้องใส่หมวกกันน็อคเมื่อขี่มอเตอรไซค์

      อีกเรื่องหนึ่งที่มีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการใส่หมวกกันน็อค คือ การใส่หมวกกันน็อคที่มีคุณภาพดี และใส่อย่างถูกต้อง คือรัดสายรัดคาง หมวกกันน็อคที่คนไทยนิยมใส่กันเป็นแบบครึ่งใบ และ แบบเปิดหน้า ไม่ใช่แบบเต็มใบ มีข้อมูลยืนยันชัดเจนว่าการใส่หมวกกันน็อคแบบเต็มใบป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ดีที่สุด จึงควรเร่งรณรงค์สร้างความเข้าใจคนไทยให้ใช้หมวกกันน็อคที่ถูกต้องควบคู่กันไปด้วย