ฝรั่งอึ้ง..!!! คนไทยไร้วินัย ฝ่าแนวกั้นรถไฟทั้งที่มีเครื่องกั้น

ฝรั่งอึ้ง..!!! คนไทยไร้วินัย ฝ่าแนวกั้นรถไฟทั้งที่มีเครื่องกั้น

“ ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทย ฉันสงสัยว่าทำไมผู้คนรู้สึกเสียใจและเศร้า เมื่อมีคนเสียชีวิตจากการข้ามทางรถไฟ  แม้จะมีคำเตือนชัดเจน  ที่นี่คือความจริงจากประเทศไทย

ส่วนตัวแล้วฉันแค่หัวเราะสำหรับการเสียชีวิตนั้น เพราะเขารู้ดีว่ามันคือการฆ่าตัวตายแบบหนึ่ง แชร์สิ่งนี้ให้กับชุมชนและกลุ่มต่างๆเพื่อให้เขาได้เห็นความจริงในประเทศไทย ”

คลิปนี้ถ่ายโดยMR. Marco Haajanen  ชาวฟินแลนด์ เมื่อ 3 มิ.ย.62 ขณะขับรถกลับจากทำธุระที่ อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งต้องผ่านทางข้ามรถไฟ    ขณะที่เครื่องกั้นรถไฟได้เลื่อนลงมา แต่เขาก็ต้องแปลกใจที่มีรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ฝ่าแนวเครื่องกั้นทางข้ามรถไฟโดยไม่คำนึงว่าอาจจะเกิดอันตราย ก่อนคลิปนี้จะถูกเผยแพร่ทางโซเชียลดังไปทั่วโลก

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว ถึงแม้ครั้งนี้ยังไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือความสูญเสีย แต่อดีตที่ผ่านมาก็เคยมีการเกิดอุบัติเหตุจากการไร้วินัยของมนุษย์ฝ่าเครื่องกั้นทางรถไฟจนเกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินมามากมาย

เราจึงนำเหตุการณ์จากคลิปดังกล่าวมาวิเคราะห์หาสาเหตุตามแนวทางมนุษย์ปัจจัย ซึ่งประยุกต์มาจากแนวคิดและทฤษฎีสวิทชีท ( Swiss Cheese Model ) เพื่อทำให้เห็นความผิดพลาดต่างๆ ที่เป็นปัจจัยให้มนุษย์มีความเสี่ยงในการนำพาไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ โดยเราจะวิเคราะห์แยกเป็นแต่ละหัวข้อเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย ซึ่งวิเคราะห์ได้ดังนี้

 1. ปัจจัยการกระทำที่ไม่ปลอดภัย
  • การตัดสินใจผิดพลาด
   • ประเมินความเสี่ยงผิด คือ ผู้ขับขี่ประเมินตามความรู้สึกของตนเองว่ารถไฟยังไม่มายังพอมีเวลาข้ามทางรถไฟอยู่
   • ผู้ขับขี่รีบเร่งเพื่อจะไปที่หมายของตนเอง
   • ผู้ขับขี่ละเลยไม่ใส่ใจสัญญาณเตือนอันตราย
   • ใช้เหตุผลที่ไม่ถูกต้องในการตัดสินใจฝ่าเครื่องกั้น อาจเพราะเห็นผู้อื่นทำแล้วไม่เกิดอันตราย ไม่ถูกจับกุม เลยกระทำตาม
  • การรับรู้ผิดพลาด
   • ผู้ขับขี่ไร้วินัยต่อตนเองและผู้อื่น ฝ่าฝืนข้อห้ามข้อบังคับจนเคยชิน
   • ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจว่า เมื่อเราเห็นรถไฟไกลๆ ประมาณ 100 เมตร ถ้ารถไฟวิ่งมาด้วยความเร็ว 80 กม./ชม. จะทำให้รถไฟมาถึงจุดที่เราอยู่ห่างเพียงระยะเวลา 4.5 วินาที
 1. สภาพ / เงื่อนไขที่ไม่ปลอดภัย
  • สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี
   • ป้ายหรือไม้กั้นทางข้ามรถไฟปิดกั้นได้ช่องทางเดียว ทำให้มีช่องว่างให้รถสามารถผ่านไปได้ เปิดช่องทางให้ผู้ไม่มีวินัยฝ่าฝืนเครื่องกั้นไปได้
  • กระบวนการนึกคิดของบุคคล
   • ขาดความใส่ใจในการเคารพกฎกติกา
   • รับการถ่ายทอดและเลียนแบบพฤติกรรมในเชิงลบที่ผิด
  • พฤติกรรมทางจิต
   • รีบเร่งขับขี่ให้ไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทาง อาจจะกลัวไปทำงานช้า กลัวทำธุระไม่ทัน กลัวเสียเวลาทำงาน เป็นต้น
   • ใช้สูตรสำเร็จในการตอบสนอง คือ คิดว่าที่กั้นทางข้ามรางรถไฟมีการหน่วงเวลาไว้นาน ยังพอมีเวลาข้ามทางรถไปทัน
   • คิดว่าเมื่อเครื่องกั้นทางรถไฟทำงาน บนถนนจะไม่มีรถสวนทางมา ฉะนั้นขับขึ้นมาให้เต็มช่องการจราจรเพื่อที่จะออกตัวได้เร็วกว่าการต่อคิดยาว
 1. การกำกับดูแลที่ไม่ปลอดภัย
  • ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนอย่างเด็ดขาด ซึ่งกรณีนี้หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างรุนแรง
  • คนมีพฤติกรรมเลียนแบบที่ผิด เห็นผู้อื่นทำผิดกฎจราจรแทนที่จะตักเตือนหรือห้ามปรามแต่กลับเลียนแบบพฤติกรรมที่ผิดๆ ตามไปด้วย
  • ผู้ขับขี่ ไม่ได้รับการฝึกอบรมให้มีทักษะการขับขี่ที่ถูกต้องให้ติดเป็นนิสัย
  • ขาดนโยบายการบังคับใช้กฎหมายจราจรแบบทั่วถึง ซึ่งปัจจุบัน จนท.มุ่งเน้นที่จะตั้งด่านตรวจ จับ คดีจราจรเพียงเรื่องการสวมใส่หมวกกันน็อค คาดเข็มขัดนิรภัย จำกัดความเร็ว การต่อภาษี เป็นหลัก แต่ปล่อยปะละเลยการบังคับใช้กฏหมายจราจรในส่วนเรื่องอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย
  • สังคมยังมองข้ามเรื่องการฝ่าฝืนสัญญาณหรือป้ายเตือน ป้ายบังคับทางจราจร ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย จึงไม่ให้ความสำคัญในการว่ากล่าวตักเตือนผู้กระทำผิดให้รับรู้และสำนึก จนผู้กระทำผิดไม่ตอบสนองต่อเสียงสะท้อนทางสังคม

 

 1. อิทธิพลองค์การ
  • ควรมีการใช้เครื่องกั้นทางข้ามทางรถไฟแบบเต็มสองช่องการจราจร เพื่อที่จะไม่เหลือช่องว่างให้ผู้ใช้รถฝ่าฝืน
  • การตั้งเวลาของเครื่องกั้นทางข้ามทางรถไฟมีการหน่วงเวลาไว้ค่อนข้างนานกว่ารถไฟจะมาถึง ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องรอนาน บางพื้นที่ทำให้เกิดปัญหารถติดตามมา
  • ปลูกฝังพฤติกรรมมนุษย์ให้มีวินัย เคารพกฎระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัดตั้งแต่ในวัยเด็ก
  • สังคมผู้ใหญ่ต้องมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินัยให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน
  • ทุกองค์กรทุกภาคส่วน ร่วมสร้างค่านิยม ทัศนคติหรือวัฒนธรรมองค์การให้มีวินัย กดดันคนที่ไม่มีวินัยให้ตระหนักถึงการสร้างวินัยตนเองเพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น
  • มีการฝึกอบรมเรื่องการขับขี่ปลอดภัย การมีวินัยต่อตนเองและผู้อื่น ให้ทุกคนตระหนักรู้ให้ความสำคัญ เรื่องความปลอดภัยเสมอ

ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พุทธศักราช 2522   ได้กำหนดถึงข้อบังคับเกี่ยวกับทางข้ามทางรถไฟไว้ดังนี้

 • ไม่ว่าจะขับรถประเภทใดก็ตามผ่านจุดตัดทางรถไฟทั้งที่มีที่กั้นและไม่มีที่กั้น ต้องลดความเร็ว และหยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า 5 เมตร มองซ้าย-มองขวา แน่ใจแล้วว่าไม่มีรถไฟมา จึงค่อยขับรถข้ามได
 • ไม่แทรกหรือฝ่าเครื่องกั้น ขณะรอขบวนรถไฟวิ่งผ่าน
 • ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร ป้ายเตือน และเครื่องหมายจราจรต่างๆ อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าเป็นป้ายระวังรถไฟ ป้ายหยุด
 • ไม่คุยโทรศัพท์ แชท หรือเปิดเพลงเสียงดังเกินไปในขณะขับรถ เพราะอาจทำให้ไม่ได้ยินเสียงสัญญาณของรถไฟ
 • ไม่ขับรถแซงรถคันอื่นในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางข้ามรถไฟ
 • หากเกิดเหตุไม่คาดฝันรถดับขณะข้ามจุดตัดทางรถไฟ ให้รีบเลื่อนรถออกไปให้เร็วที่สุด

จุดตัด36

อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะมีมาตรการต่างๆ ออกมาบังคับใช้ การติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ หรือการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ตระหนักถึงอันตรายจากการใช้รถใช้ถนนโดยประมาท ก็ไม่สามารถลดความสูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนได้ 100% หากยังขาดวินัยไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร

กุญช์วิสิฏฐ์ อัครโชคบวร : รายงาน