ข้อพิจารณาประกอบการกำหนดความเร็วสูงสุด ใน-นอกเขตเมือง ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์