ไม่สวมหมวกกันน็อก จับบำเพ็ญประโยชน์-ตัดคะแนนความประพฤติ

ไม่สวมหมวกกันน็อก จับบำเพ็ญประโยชน์-ตัดคะแนนความประพฤติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เร่งสร้างวินัยจราจร ต้อนรับปีการศึกษาใหม่ 2562 กำหนดมาตรการเข้มลงโทษทางวินัยนักศึกษาที่ไม่สวมหมวกนิรภัย เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้สังคม ส่วนบุคลากรและประชาชน หากพบจะมีการจับปรับตามกฎหมายจราจร

kku1

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 62 กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ หลังเปิดเทอมในปีการศึกษาใหม่ 2562 เป็นการดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะแก่นักศึกษาและผู้ใช้รถใช้ถนนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

kku2

ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม  รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย กล่าวว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีผู้เคารพกฎจราจรสวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 70  เหลืออีกร้อยละ 30 ที่ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจกฎจราจร  นักศึกษากว่าร้อยละ 50 ที่ใช้รถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้ง่ายขึ้น ปีนี้เป็นโอกาสดีที่ครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดำเนินโครงการอย่างจริงจัง  เพื่อสร้างวินัยจราจรที่ดี สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นข้อที่ 6 สร้างมหาวิทยาลัยให้น่าทำงาน  สร้างจิตสำนึกให้นักศึกษา ลดอุบัติเหตุ จากชุมชนมหาวิทยาลัย สู่การใช้รถ ใช้ถนนในชุมชนเมืองต่อไป

kku4

สำหรับ น.ส.ชนิกานต์ ชื่นบุญเพิ่ม นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ระบุว่า น้องใหม่ทุกคนทราบในมาตรการนี้  ตนเองมองว่าเป็นเรื่องดีที่เราควรใส่ใจ เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่สะดวกใช้มอเตอร์ไซค์กันเยอะ หากทุกคนคิดเพียงว่าไปใกล้ๆแค่นี้ แป๊บเดียว ไม่เพียงแต่ขาดวินัยแล้ว ถ้าเกิดอุบัติเหตุจะเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นอย่างแน่นอน

kku3

มาดูข้อกำหนดมาตรการลงโทษวินัยนักศึกษาที่กระทำผิดกฎจราจรไม่สวมหมวกนิรภัย มีดังนี้

  1. กองป้องกันและรักษาความปลอดภัยตรวจสอบรายชื่อ จะว่ากล่าวตักเตือนก่อนลงบันทึกข้อมูลนักศึกษาที่ไม่สวมหมวกนิรภัย

  2. เมื่อพบการกระทำผิดซ้ำ จะส่งรายนักศึกษาไม่สวมหมวกนิรภัย ให้กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อในระบบ

  3. กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสนอคณะกรรมการสอบสวนวินัย ให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา พิจารณาการกระทําผิด

ส่วนขั้นตอนการลงโทษ

– เมื่อถูกลงโทษครั้งแรก ให้บําเพ็ญประโยชน์ 30 ชั่วโมง

– เมื่อถูกลงโทษไม่สวมหมวกนิรภัย ครั้งที่ 2 ขึ้นไป จะเริ่มตัดคะแนนความประพฤติ

หากไม่ดําเนินการบําเพ็ญประโยชน์ ตามระเบียบจะมีผลต่อการตรวจสอบการจบ

kku5

สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ไม่ได้มุ่งหวังจะลงโทษ  แต่มุ่งหวังเพื่อดูแลเรื่องความปลอดภัย ปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสำนึก  วินัยจราจร ไม่ส่งผลกระทบต่อตนเอง และผู้อื่น ตระหนักสิ่งที่ทำผิด มีการลงโทษอย่างไม่รุนแรง ตักเตือนบำเพ็ญประโยชน์  สำนึกต่อประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้น การลงโทษวินัยนักศึกษา ในการตัดคะแนนความประพฤติ อาจส่งผลในอนาคตของนักศึกษา จึงอยากให้เคารพกฎจราจร ผศ.นรินทร์ จันทร์ศรี  รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย  กล่าว

kku6

เผยผลสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยรายจังหวัดล่าสุด ปี 2561 ขอนแก่นพบเพียง 34 %

007

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
สสส.-ไทยโรดส์ ผนึกภาคี เปิดผลปี 61 ทั่วประเทศสวมหมวกกันน็อกไม่ถึง 50% ช็อก! ผู้โดยสารเด็กสวมเพียง 8%
www.roadsafetynewstizen.com

อ๊อฟ+ภาพใส่ชื่อ2

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
“วัยรุ่น-วัยเรียน” เสียชีวิตอันดับ 1 มอเตอร์ไซค์ครองแชมป์สุดอันตราย
สอจร. เผยผลสำรวจ “สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนไทย ปี 2561” พบอัตราตายยังมากกว่าปีละ 2 หมื่นราย เศร้าใจกลุ่ม “วัยรุ่น-วัยเรียน” ดับอันดับ 1 – มอเตอร์ไซค์ครองแชมป์ยานพาหนะสุดอันตราย
www.roadsafetynewstizen.com

fact sheet road accident 2561 (tha Ver)-3