เพลงรักหนูจริงไหม “รักหนูจริงไหม? บอกว่าห่วงใย ให้หนูนั้นเป็นคนดี ให้หนูซ้อนท้าย หมวกก็ไม่มี อย่างนี้จะดีได้ไง”

เพลงรักหนูจริงไหม “รักหนูจริงไหม? บอกว่าห่วงใย ให้หนูนั้นเป็นคนดี ให้หนูซ้อนท้าย หมวกก็ไม่มี อย่างนี้จะดีได้ไง”

รักหนูจริงไหม ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14

 

บทเพลงที่สะท้อนความจริงในปัจจุบัน จากผลการสำรวจความปลอดภัยในเด็กใน 9 จังหวัดทั่วประเทศพบว่า เด็กไม่ใส่หมวกนิรภัยถึง 93.2% เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ของไทยมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เป็น 7 เท่าของเด็กสวีเดน ปี 2558 องค์การสหประชาชาติ จัดสัปดาห์แห่งความปลอดภัย เรียกร้องให้ทุหประเทศทำนโยบาย “ช่วยชีวิตเด็กๆ” (SaveKidsLives)
เพลง รักหนูจริงไหม จากงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14

“เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย” (Play your part and share the road) ระหว่างวันที่ 7-8 ส.ค. 62 ที่ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ

คำร้องโดย นายแพทย์วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์
ขับร้องโดย ด.ญ.เพชร เพชรทอง

นพวิดด

นพวิวิฒน์2

นพวิวัฒน์1