ทำไม! มาตรการเปลี่ยนรถตู้เป็นรถไมโครบัส ถูกเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนด

ทำไม! มาตรการเปลี่ยนรถตู้เป็นรถไมโครบัส ถูกเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนด

“…เนื่องจากรถตู้โดยสารที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั้นไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับใช้โดยสารแต่ใช้สำหรับบรรทุกสิ่งของ ดังที่เราจะเห็นได้จากในประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นจะไม่นำรถตู้มาใช้เป็นรถโดยสารสาธารณะกันทั้งสิ้น แต่ในประเทศไทยนั้นผู้นำเข้าและผู้ประกอบชิ้นส่วนรถตู้กลับนำเบาะนั่งติดตั้งเข้าไปเพื่อใช้เป็นรถโดยสาร เมื่อนำไปใช้งานแล้วจึงทำให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอยู่บ่อยครั้ง…”

100819 maneger

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเลิกมาตรการบังคับให้รถตู้โดยสารสาธารณะต้องเปลี่ยนจากรถตู้เป็นรถไมโครบัสภายในวันที่ 13 ส.ค. นี้และให้เลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนด อีกทั้งยังยกเลิกข้อกำหนดอายุรถตู้ที่ห้ามเกิน 10 ปีเสียอีกด้วย

ฟังข่าวแล้วรู้สึกสมเพช

นักการเมืองเมื่อเข้าบริหารประเทศแล้วควรคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง โดยคำว่า “ประชาชน” ในที่นี้ย่อมหมายถึงประชาชนส่วนใหญ่ ไม่ใช่เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อีกทั้งสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนย่อมเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมควรจะมีสำนึก

แต่จากการยกเลิกมาตรการดังกล่าวนี้ทำให้มีข้อสงสัยในการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีว่ามีสำนึกในเรื่องนี้มากน้อยเพียงใด

เนื่องจากรถตู้โดยสารที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั้นไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับใช้โดยสารแต่ใช้สำหรับบรรทุกสิ่งของ ดังที่เราจะเห็นได้จากในประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นจะไม่นำรถตู้มาใช้เป็นรถโดยสารสาธารณะกันทั้งสิ้น แต่ในประเทศไทยนั้นผู้นำเข้าและผู้ประกอบชิ้นส่วนรถตู้กลับนำเบาะนั่งติดตั้งเข้าไปเพื่อใช้เป็นรถโดยสาร เมื่อนำไปใช้งานแล้วจึงทำให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอยู่บ่อยครั้ง

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นประชาชนได้พยายามผลักดันให้รัฐบาลมีมาตรการบังคับให้ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารต้องเปลี่ยนไปใช้รถไมโครบัสทั้งหมด ซึ่งมาตรการดังกล่าวได้เริ่มถูกบังคับใช้และจะครอบคลุมทั้งประเทศในทุกเส้นทางภายในกำหนดระยะเวลาอีกแค่ 4 วัน

แต่กลับต้องมาเริ่มต้นใหม่ ซ้ำร้ายยังถอยหลังเข้าคลองด้วยรถตู้เก่า ๆ ที่ผ่านการการใช้งานมามากกว่าเดิมโดยคำสั่งรัฐมนตรีอีกด้วย

ประชาชนทั้งหลายจึงควรบันทึกและจดจำไว้ว่า ทั้งหมดนี้คือผลงานอัปยศของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือไม่?

ที่มา : สำนักข่าวอิศรา คอลัมน์ เวทีทัศน์ ว่าด้วยสำนึก รมว.คมนาคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ทำไมรถตู้อายุเกิน 10 ปี ต้องหยุดวิ่ง

รถตู้เลื่อน2

รถตู้เลื่อน1