ชาวบ้านหนองบัวทอง นำเครื่องมือ 5 ชิ้น ประชาคมแก้ปัญหาอุบัติเหตุ

ชาวบ้านหนองบัวทอง นำเครื่องมือ 5 ชิ้น ประชาคมแก้ปัญหาอุบัติเหตุ

     ชาวบ้านหนองบัวทอง ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร ร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และ อสม. หารือแก้ไขอุบัติเหตุจราจร

สกล5

    จากนั้นคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้จัดทำกฏกติกาของหมู่บ้าน ถ้าใครไม่ปฏิบัติตามกรรมการชุมชนจะตักเตือน หากมีการฝ่าฝืนจะตัดสิทธิ์สวัสดิการของหมู่บ้าน จนกว่าจะแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างถาวร

สกล1

    สำหรับจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้านที่เกิดอุบัติเหตุ เช่น ทางโค้งเสาไฟฟ้าได้ปรับปรุงทาสีขาวแดง บริเวณสะพานที่ไม่มีราวกั้น ใช้ยางรถยนต์กั้นเป็นราวสะพาน โดยใช้วัสดุที่ได้รับบริจาค และออกเงินกันเองในการทำ

สกล

    นายศรัณยพงษ์ สราวัน ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวทอง จ.สกลนคร บอกว่า แต่เดิมชุมชนมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อย ส่วนใหญ่ไม่เคารพกฎจราจร จึงของรับคำปรึกษาจากทางภาครัฐ ให้ภาครัฐมาแนะนำ จากนั้นในชุมชนก็เริ่มศึกษาปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหา ส่วนพื้นที่จุดเสี่ยงก็ช่วยกัน

สกล7

 

“คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกับอสม. ได้ร่วมกันในการจัดทำเวทีประชาคม แล้วก็มีการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน โดยใช้เครื่องมือ 5 ชิ้น ที่สำคัญก็คือการร่วมกันของประชาชนในหมู่บ้าน ได้คิดว่าจุดไหนเป็นจุดเสี่ยง จุดนี้จุดเสี่ยงควรทำอย่างไร ไม่ใช่ผู้นำคิดอย่างเดียว ชาวบ้านร่วมกันคิดร่วมกันทำและร่วมกันใช้เวทีประชาคมในการตั้งกฎระเบียบ” ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวทอง กล่าว

สกล ศรัฯยพงษ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

กล่องชุดความรู้  “ท้องถิ่นชุมชนถนนปลอดภัย”