รถโดยสารสาธารณะต้อง checking point จุดตรวจความพร้อมตลอด 24 ช.ม. ทุกระยะทาง 90 กม.

รถโดยสารสาธารณะต้อง checking point จุดตรวจความพร้อมตลอด 24 ช.ม. ทุกระยะทาง 90 กม.

check คน check รถ checking point

กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ check คน check รถ checking point

Posted by กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News on Thursday, 29 August 2019

มาตรการตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะ check คน check รถ checking point
หากพบการกระทำผิด ความผิดปกติของตัวรถ และคนขับ ร้องเรียนได้ที่ โทร.1584
ที่มา : กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม