ติด GPS ในรถส่วนบุคคลจะช่วยลดอุบัติเหตุได้จริงหรือไม่

ติด GPS ในรถส่วนบุคคลจะช่วยลดอุบัติเหตุได้จริงหรือไม่

นักวิชาการ เชื่อติดGPSลดอุบัติเหตุได้จริง แต่อาจมีปัญหาข้อกฎหมาย เพราะรถส่วนบุคคลไม่เหมือนรถสาธารณะ เชื่อตรวจจับไม่ไหว หากมีรถยนต์ทำผิดจำนวนมาก

gpssss

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ แตะกระโทก นักวิชาการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ให้สัมภาษณ์กรณีกระทรวงคมนาคมมีแนวคิดบังคับให้รถส่วนบุคคล-จยย. ติด GPS เพื่อเร่งลดอุบัติเหตุว่า การติด GPS ในรถสาธารณะก็พบว่าช่วยลดอุบัติเหตุได้จริง แต่ถ้าหากจะนำมาบังคับใช้ในกรณีของรถส่วนบุคคลนั้นจะมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายเพราะยังไม่มีการอนุญาตให้ติดได้เหมือนรถสาธารณะ ซึ่งหากจะดำเนินการตามแนวคิดนี้จำเป็นต้องมีการแก้กฎหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเอาข้อมูลจาก GPS ไปใช้ในการจับความเร็วได้ โดยต้องไปแก้ พ.ร.บ.จราจรทางบก ซึ่งไม่ได้อยู่ในอำนาจของกระทรวงคมนาคม

ทวีศักดิ์+ภาพใส่ชื่อ

                       เมื่อถามว่าการติด GPS ในรถส่วนบุคคลจะช่วยลดอุบัติเหตุได้จริงหรือไม่

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กล่าวว่า ในทางปฏิบัติคงเป็นไปได้ยาก เนื่องจากกรณีของรถสาธารณะที่ติด GPS เมื่อขับเร็วเกินกำหนดเจ้าหน้าที่ขนส่งจะโทรเข้าไปเตือนได้ แต่ในรถส่วนบุคคลเจ้าหน้าที่คงทำไม่ไหวเพราะในแต่ละวันจะมีการทำผิดจำนวนมาก

“หากจะปฏิบัติตามแนวคิดนี้ต้องทำหลายอย่างไม่ใช่แค่ติดGPS แล้วจบ ต้องแก้กฎหมาย จัดระบบการแจ้งเตือนที่อาจจะต้องใช้ AI เข้ามาทำแทน รวมถึงปัญหาค่าใช้จ่ายที่จะตามมา ดังนั้นถ้าจะทำตามระบบนี้จริงๆต้องหารือกับผู้ใช้รถด้วยเพราะจะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอีกมาก แต่อย่างไรก็ตามจากข้อมูลพบว่าการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็ยังเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงโดยเฉพาะรถ จยย.” ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กล่าว

 

ข่าวโดย : อัญชลี อับดุล