การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราชโชว์เปลี่ยนจังหวัดให้ปลอดภัยในงานสัมมนาวิชาการ “รวมพลังขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อำเภอเพื่อความปลอดภัยทางถนน : การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

481005

นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการ กล่าวว่า ได้รับความสนใจจากฝ่ายนโยบาย โดยเฉพาะคณะรัฐมนตรี เอาจังหวัดเป็นตัวอย่างของการลดอุบัติเหตุลดอุบัติภัยทางถนน ซึ่งมี สสส.ให้การสนับสนุน ตามความจริงยังมีความหนักอยู่ เรายังเห็นภาพคนขับรถตัดหน้ารถที่ขับมาเร็ว มีคนเมาแล้วขับ ในทางปฏิบัติการต้องลดจำนวนครั้งของอุบัติเหตุ กับ ลดความรุนแรง อย่างการใช้หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาพของพ่อแม่ต้องหยอดน้ำข้าวให้ลูกพิการ อารยธรรมของคนนครศรีธรรมราช คนรุ่นใหม่ต้องรักหวงแหนชีวิต   

481004

นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานคนที่ 2 สสสขึ้นกล่าวถึงการลดอุบัติเหตุที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น ถ้าป้องกันได้ต้องชวนกันป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสีย เพราะการตายจากอุบัติเหตุไม่มีการสั่งเสียกันได้ก่อนล่วงหน้า ยิ่งถ้าผู้ประสบอุบัติเหตุเป็นลูกแล้วเสียชีวิตหรือพิการไป จะทำให้พ่อแม่และครอบครัวต้องลำบากอย่างสาหัส การเจ็บการตายในบ้านเรามีเพชรฆาตเบอร์ 1 คือ มะเร็ง อันดับสองคือ โรคหัวใจหลอดเลือด เส้นเลือดตีบ อันดับสามคือ อุบัติเหตุ เดิมโรคที่คร่าชีวิตคนไทยคือ บรรดาโรคติดเชื้อ อย่างบาดทะยัก วัณโรค แต่ยุคปัจจุบันไม่มีเชื้อโรค แต่เกิดจากพฤติกรรม การป้องกันดำเนินงานจำเป็นต้องบูรณาการกับหลายหน่วยงานปรับแต่งพฤติกรรมการขับรถของคนไทย อย่างร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นต้นแบบที่ดี ทำให้คณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกับ สมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทยและ สสสเตรียมตัวลงมาเยี่ยมชมงาน

 

ช่วงเสวนา นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันฯ กล่าวว่า เป็นการท้าทายการทำงานอย่างมากเพราะที่ผ่านมานครศรีธรรมราชมีจำนวนผู้เสียชีวิตขึ้นสถิติของประเทศ พอมีการท้าทายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตเข้ามา ทางจังหวัดได้ร่วมกันขยับศักยภาพการทำงานของพื้นที่ ของชุมชนขึ้นมา ไม่ว่า จะมาจากการชวนหรือสร้างความเข้มแข็งกันขึ้นมาเอง 165 ตำบลสามารถทำได้ 80% และทำได้ครบทุกอำเภอ โดยทาง ปภ.ทำงานควบคู่กับการทำงานด้านภัยพิบัติ การเดินทางของเราได้พี่เลี้ยง สอจรได้ สสส.ช่วยเสริมเรื่องงบประมาณและวิชาการทำให้ขับเคลื่อนได้ ที่น่าเสียดายคือ ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่เรามีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 20 กว่า

 

นายแพทย์ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่  เล่าว่างานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของพื้นที่ทุ่งใหญ่เริ่มจากพยาบาลห้องฉุกเฉิน เรื่องรักษาผู้บาดเจ็บเท่าไหร่ก็ไม่พอ ต้องหันมาป้องกัน ต้องตระหนักว่า เป็นของทุกคนทำงานแบบภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วม เรามีรูปแบบของ พชอสามารถนำอุบัติเหตุมาผนวกเข้ากับงาน พชอ.ได้ ที่สำคัญคือ การใช้ข้อมูลมาช่วย ยกตัวอย่างทุ่งใหญ่มีถนนสายหลักผ่าน 6 สาย เฉพาะสายปริกจากกระบี่เข้านครศรีธรรมราช เป็นเส้นทางจากอันดามันมาสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดเหตุกับคนต่างพื้นที่ วัยรุ่น ส่วนมากไม่สวมหมวกนิรภัย เราจึงแก้ที่จุดเสี่ยง จุดโค้งอันตราย ปรับสภาพถนนก่อน ซึ่งแต่ละที่ทำกันมาก ช่วงก่อนปีใหม่ มีการทำป้ายโดยผู้กำกับโชค.ปรากฏว่าใช้ได้ผลจริงจัง ชาวบ้านเกรงกลัวกฎหมาย กลัวตำรวจ จึงทำตาม

 

นายสำเนียง หนูเนตร หัวหน้าฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย อำเภอช้างกลาง เทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาไม่มีอุบัติเหตุเกิดเลยเป็นเพียงอำเภอเดียวของจังหวัด ส่วนตัวขอชื่นชมพี่น้องชาวบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพราะสามารถเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้เร็วมากๆ อยากให้หน่วยงานเห็นความสำคัญและมอบโล่หรือเกียรติบัตรเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวกู้ชีพ ทุกคนผ่านการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ

 

นายสุคนธ์ เงินสยาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ทุกวันนี้จำนวนรถเพิ่มมากขึ้น แต่ละครัวเรือนมีรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มากกว่า 1 คัน อย่างการทำงานของตำบลท่าซัก สิ่งที่พบคือ มีการทำด่านครอบครัว ด่านโรงเรียน ด่านชุมชน ทำงานร่วมกัน ทำให้ตนซึ่งอยู่ตำบลตลิ่งชัน ต้องการทำงานเช่นกัน เห็นช่องทางจึงนำไปเริ่มกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เกิดการสร้างจิตสำนึกคู่กับจิตอาสาในครอบครัว ในชุมชน ทำให้ชาวบ้านสวมหมวกนิรภัย ตั้งงบประมาณแจก 1 ศูนย์การศึกษา ให้เด็กและผู้ใหญ่ต้องสวมหมวกนิรภัย เพราะถ้าไม่สวมหมวกนิรภัยจะน็อกทั้งครอบครัว ตำบลตลิ่งชันปลูกสวนทุเรียนจนถูกเรียกว่า สวนทุเรียนพันล้าน ตนได้ศึกษาถึงเหตุผลที่คนไม่สวมหมวกนิรภัย ข้อที่ว่าไปใกล้ๆ แค่นี้เอง ซึ่งแค่นี้เองมีสัดส่วนการเสียชีวิตถึง 60% ขอฝากว่า ด่านครอบครัวอย่าให้ผู้ปกครองใช้ลูกไปซื้อน้ำแข็งกับสุรา ต้องเตือนคนในครอบครัวให้สวมหมวกกันน็อกก่อนออกจากบ้าน เพื่อการขยายเศรษฐกิจของพื้นที่ ปลูกจิตสำนึก สร้างจิตสำนึกและรักษาจิตสำนึก จึงเป็นเรื่องที่ดีที่สุด