ปักหมุดจุดตาย ถนนสายพังโคน-วาริชภูมิ จ.สกลนคร

ปักหมุดจุดตาย ถนนสายพังโคน-วาริชภูมิ จ.สกลนคร

ปักหมุดจุดตาย ถนนสายพังโคน-วาริชภูมิ บริเวณโค้งวัดธาตุศรีมงคล บ้านธาตุ ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ชาวบ้านเรียกร้องการแก้ไขปัญหา เพิ่มลูกระนาดก่อนถึงโค้ง ขยายถนน เพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยในชุมชน