สงกรานต์ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ ลดตาย

สงกรานต์ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ ลดตาย

สไลด์1

สงกรานต์ 2563 อาจจะต้องถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ ในหลายๆด้าน เป็นปีที่ ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน งดเว้นการจัดประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทย เป็นปีที่วันสงกรานต์เป็นวันทำงานตามปกติ เป็นปีที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ไปทั่วทุกมุมโลก เป็นปีที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศพร้อมใจกันออกมาตรการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นปีที่มีการประกาศเคอร์ฟิว ห้ามประชาชนออกจากบ้านตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น. เป็นปีที่มีการรณรงค์ให้คนไทยอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ และเป็นปีที่มีอุบัติเหตุทางถนน ช่วงสงกรานต์ ลดต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์

สไลด์2

สไลด์3

โดยศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)ได้มีการสรุปข้อมูลอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตรายสงกรานต์ 63 (10-16 เม.ย. 63) โดยใช้ข้อมูลจาก กองสาธารณสุขฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 20 เมษายน 2563 พบว่าในปีนี้ มีจำนวนผู้เสียชีวิต 155 คน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 70% ผู้บาดเจ็บ 9,828 คน ลดลง 67.5% เฉลี่ยมีผู้เสียชีวิต วันละ 22 คน บาดเจ็บวันละ 1,404 คน

สไลด์4

สไลด์5

โดยยานพาหนะที่ประสบอุบัติเหตุเยอะสุด ยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ 81.8% และพบว่ามีการสวมใส่หมวกนิรภ้ย เพียง 19.7% เท่านั้น รองลงมาคือ รถจักรยาน 5.7% รถปิคอัพ 5.1% รถเก๋ง 2.3% และถึงแม้จะมีมาตรการคุมเข้มเรื่องการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ยังพบว่ายังคงมีการเกิดอุบัติเหตุที่มีความสัมพันธ์กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถึง 12.5% หากมองย้อนกลับไปถึงมาตรการล็อคดาวน์ เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และมีการประกาศเคอร์ฟิวในทุกพื้นที่ ทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 04.00 น. แต่ยังพบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุในช่วงดังกล่าว ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง 7 คน หรือคิดเป็น 4.5% ของผู้เสียชีวิตในช่วง 7 วันอันตราย และมีผู้บาดเจ็บกว่า 500 คน หรือ คิดเป็น 5.1%

 

S__15949857

messageImage_1587098537370

ในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูลจาก ปภ.จังหวัด พบว่า ในปีนี้ช่วง 7 วันอันตราย สงกรานต์ ปี 2563 มีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นทั้งหมด 20 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 19 คน และเสียชีวิต 4 คน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 60 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ผู้บาดเจ็บ 65 ราย

สไลด์7

จากข้อมูลดังกล่าว ถึงแม้จำนวนอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บจะลดลงไปกว่า 66% แต่ในด้านความรุนแรงจากการชนกลับเพิ่มขึ้นจนส่งผลให้จำนวนผู้เสียชีวิตของจังหวัดประจวบฯ ในช่วง 7 วันอันตราย สงกรานต์ ปี 2563 เพิ่มสูงกว่าปีที่ผ่านมาถึง 2 เท่า

อรรถชัย นิธิสีลตานันท์

สไลด์7