มารู้จัก NCAP หรือศูนย์ความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Center)

มารู้จัก NCAP หรือศูนย์ความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Center)

NCAP หรือศูนย์ความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Center) เป็นหน่วยงานอิสระที่ทำการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยในรถยนต์รุ่นใหม่ ซึ่งทำงานร่วมกับพันธมิตรในประเทศต่างๆ ในเขตภูมิภาคต่างๆ อาทิ ภูมิภาคอาเซียน ภูมิภาคยุโรป ภูมิภาคลาติน รวมไปถึงยังมีในส่วนของ GLOBAL ที่เป็นความร่วมมือจากทุกภูมิภาคบนโลก เพื่อมุ่งสร้างมาตรฐานของ NCAP ให้มีผลในวงกว้างมากขึ้น รวมถึงการมีผลต่อนโยบายภาครัฐ และผลต่ออุตสาหกรรม

ncap1
ทั้งนี้ NCAP ยังพร้อมเปิดเผยข้อมูลให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ เอ็นจีโอ ผู้บริโภค และสาธารณชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการเพิ่มความปลอดภัยของรถยนต์ในภูมิภาค

ncap4
โดยการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยในรถยนต์รุ่นใหม่นั้น มีการทดสอบหลายอย่าง อาทิ การทดสอบการชนด้านหน้า การชนด้านข้าง โดยใช้หุ่นดัมมีในตำแหน่งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และดัมมีเด็กอีก 2 ตัว แทนเด็กอายุ 3 ขวบ และ 18 เดือน อยู่ในที่นั่งสำหรับเด็กเล็ก โดยใช้ความเร็วในการชนกับแท่งแบริเออร์ที่สร้างจากอะลูมิเนียม นอกจากนี้ยังมีการทดสอบในรูปแบบอื่นๆ ด้วย

 

NCAP เป็นหน่วยงานสําคัญที่จะทําหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของรถ มี 30 ประเทศทั่วโลกที่เป็นแหล่งผลิตรถยนต์ และ ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตรถยนต์มากเป็นอันดับที่ 13 ของโลก แต่มาตรฐานของรถ 10 ข้อ ตาม UN vehicle Standard

roadmap4 (2)

ประเทศไทยเรามีเพียงข้อเดียว คือเป็นสมาชิกของ ASEAN NCAP ในขณะที่รถที่ผลิตในมาเลย์เซีย และ อินเดีย มีมาตรฐานตาม UN vehicle standard ถึง 9 ข้อ

ncap2

David Ward, Secretary General of Global New Car Assessment Program (Global NCAP)
กล่าวในการประชุม ด้านความปลอดภัยทางถนนระดับโลก ครั้งที่ 3 (The 3rd Global Ministerial Conference on Road Safety) ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน

“รัฐบาลจะต้องตั้งหน่วยงานขึ้นมาตรวจสอบมาตรฐานของรถ และต้องไม่ปล่อยให้บริษัทผลิตและจําหน่วยรถ กําหนดเอาเองว่าจะผลิตรถอย่างไร มาตรการนี้เป็นเรื่องยาก แต่จะต้องดําเนินการเพื่อรับประกันความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถต่างๆ ในประเทศ”

ขยายความว่ารัฐบาลจะต้องให้ความสําคัญกับ ความปลอดภัยทางถนนของคนในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางบนถนน คือคนขี่มอเตอร์ไซค์ คนขี่จักรยาน คนเดินถนน มากกว่าคํานึงถึงกําไรของบริษัท ผลิตและจําหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์

ncap6

ncap