ยานพาหนะปลอดภัย เป้าหมาย WHO

ยานพาหนะปลอดภัย เป้าหมาย WHO

องค์การอนามัยโลก WHO ได้ตั้งเป้าหมาย (Global Target ข้อที่ 5) ไว้ว่า ภายในปี 2573 รถทุกคันต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยที่มีคุณภาพสูง เสาหลักสําคัญเสาหนึ่ง คือ ยานพาหนะปลอดภัย

roadmap

roadmap2

ซึ่งสหประชาชาติ UN ได้ประกาศ UN vehicle standard ที่ รถทั้งเก่าและใหม่ทุกคัน จะต้องมี 8 ข้อคือ

– Frontal impact protection ป้องกันการกระแทกด้านหน้า
– Side impact protection ป้องกันแรงกระแทกด้านข้าง
– Electronic stability control ควบคุมเสถียรภาพอิเล็กทรอนิกส์
– Seat belt เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
– Seat belt anchorage ที่ยึดเข็มขัดนิรภัย
– Pedestrian protection ป้องกันคนเดินเท้า
– Child restraint อุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็ก
– Motorcycle ABS ระบบเบรก ABS รถจักรยานยนต์

un 2

 

 

roadmap4

roadmap3

ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนนของสหประชาชาติ

มารู้จักยุทธศาสตร์ในการสร้างความปลอดภัยทางถนนของสหประชาชาติ หรือ UN คือ 5 เสาหลัก ( 5 pillars decade of action)
เสาหลัก ที่ 1 การบริหารจัดการ
เสาหลัก ที่ 2 ถนนปลอดภัย
เสาหลัก ที่ 3 รถปลอดภัย
เสาหลัก ที่ 4 พฤติกรรมปลอดภัย
เสาหลัก ที่ 5 การดูแลหลังเกิดเหตุ

UN