Road Safety Newstizen

การปรับปรุงทางข้ามหน้าโรงเรียน เพื่อผู้ใช้ทางข้ามโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน

ประชาคมลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น มูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับ The Road Safety Foundation,under collaboration with the Safer Roads Foundation ได้ปรับปรุงทางข้ามหน้าโรงเรียน ในพื้นที่เขตเมืองในจังหวัดขอนแก่น เพื่อผู้ใช้ทางข้ามโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน หรือกลุ่มเปราะบางที่สุด จึงต้องมีองค์ประกอบสำคัญ ทั้งผู้ใช้ทาง ผู้ข้าม และผู้ขับขี่ยานพาหนะบนถนน 1. การใช้รูปสัญลักษณ์บนผิวจราจร เพื่อเพิ่มความชัดเจนของผู้ขับขี่ ก่อนพื้นที่ทางข้าม 2. การใช้เส้น Optical Speed Bar เพื่อบีบช่องจราจรให้แคบลง เพิ่มการรับรู้ของผู้ขับขี่ 3. การเว้นระยะของเส้นหยุดรถ Advance Stop Line เว้นระหว่างทางข้าม 4-6 เมตร เพื่อเพิ่มมุมมองการมองเห็นที่ปลอดภัย 4. การใช้ป้ายเตือนตำแหน่งทางข้ามรูปแบบใหม่ เพิ่มขนาดป้ายใหญ่ขึ้น ใช้กรอบสีเหลืองเขียวฟลูออเรสเซนต์ เพื่อเพิ่มการมองเห็นในระยะไกล และแสงสว่างน้อย 5. การเพิ่มขนาดความกว้างทางม้าลาย ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 4 เมตร เพื่อความสะดวกของผู้ข้ามทาง 6. ใช้กรวยจราจร […]

เปิดข้อมูล ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ จยย.ปลอดภัย ปี 64

รายงานโครงการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย ปี 64 อัพเดตล่าสุด การเฝ้าระวังจากหลายแหล่งเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่รถจักรยานยนต์ปลอดภัยประเทศไทย (Update report from combined data sources surveillance for social mobilization towards motorcycle safety, Thailand)      ผู้ใช้รถจยย.ยังคงเป็น 80 เปอร์เซ็นต์ของผู้บาดเจ็บและตายจากอุบัติเหตุขนส่งในประเทศไทยเป็นปีที่ 25 นับแต่รายงานเป็นทางการครั้งแรกโดยกระทรวงสาธารณสุขในพศ. 2538 ข้อมูลล่าสุด ผู้ใช้รถจยย.ตายกว่า 17,000 คน/ปี (ข้อมูลบูรณาการ 3 ฐาน และระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับชาติ พ. ศ. 2562)      รถจยย.เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ผู้ใช้ในไทยตายมากถึง 1 คน ทุกครึ่งชั่วโมง ! จากการเฝ้าระวังข้อมูลหลายแหล่งใน พ. ศ. 2563 มีสาระสำคัญ 3 ประเด็นที่ต้องพิจารณาในการวางแผนดำเนินงานขับเคลื่อนสังคมไทยสู่จยย.ปลอดภัย พ. ศ. […]

“7 วันอันตราย ความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ปัญหาที่ยังแก้ไม่ตก”

เทศกาลส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2564 ที่มาพร้อมกับ คําว่า 7 วันอันตราย ในทุกๆปีเราต้องสังเวยชีวิตคนไทยไป กว่า 400-500 ชีวิต บาดเจ็บอีกมากกว่า 20,000 คน จากอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงระยะเวลาเพียงแค่ 7 วัน ความสูญเสียในระดับนี้ เกิดขึ้นในทุกๆเทศกาลทั้งปีใหม่ สงกรานต์ แม้จะระดมสรรพกําลัง ตั้งด่านในทุกพื้นที่ จัดเวรผู้บริหารออกตรวจเยี่ยมทั้ง 7 วัน แต่ยังไม่สามารถหยุดยั้งการเจ็บ-ตายจํานวน มากมายมหาศาลนี้ได้ แล้วในวันธรรมดาๆ ที่ดีกรีความเข้มข้นของกระบวนการ ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจะลดลงต่ํากว่าช่วงปีใหม่มากๆ ก็ แทบจะคาดเดาได้เลยว่า เหตุจะเกิดขึ้นมากเพียงไหน ยอดผู้เสียชีวิต 7 วันอันตราย ปีใหม่ สงกรานต์รวมกัน จึงเป็นแค่ ไม่ถึง 5% ของการสูญเสียตลอดทั้งปี จากฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และ สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ไม่แปลกใจอะไรเลย ที่แหล่งข่าวมากมายหลายแหล่งทั่วโลกจะบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีถนนที่อันตรายที่สุดในโลก เราทราบดีว่า มีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ บนท้องถนน ไม่ว่าจะเป็นด้านคน รถ หรือถนน แต่ปัจจัย สําคัญที่สุด เกิดจากพฤติกรรมมนุษย์ […]

ขอนแก่น เพิ่มกล้อง AI ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

จังหวัดขอนแก่น เปิดตัวโครงการตรวจสอบสภาพการจราจรด้วยกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน บริเวณทางแยกในเขตเทศบาลขอนแก่นระยะที่ 2 ตรวจจับปรับจริง 9 ม.ค. 64 Mr. Michale Woodford on Safer Road Foundation ประเทศอังกฤษ สนับสนุนงบประมาณ ติดตั้งอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สูงสุด เพื่อการดำเนินงาน ป้องกันอุบัติเหตุจราจร 14 กิโลเมตร บนถนนมิตรภาพช่วงที่ ผ่านเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งเป็นช่วงถนนที่มีเกิดอุบัติเหตุสูงสุดในจังหวัดขอนแก่น มาตั้งแต่ปี 2557 โดยมีโครงการ ที่ให้การสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 3 ช่วงเวลา ช่วงที่ 1 โครงการจัดการความเร็วด้วยกล้องตรวจจับ ความเร็วอัตโนมัติ ช่วงที่ 2 โครงการตรวจสอบสภาพการจราจรด้วยกล้อง วงจรปิดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบริเวณทางแยก 3 ทางแยก   ระยะที่ 1 จํานวน 40 ตัว ที่แยก มอดินแดง แยกเซ็นทรัล และแยกเจริญศรีงบประมาณ 12.3 ล้านบาท โครงการทั้ง […]

กรมทางหลวง เตรียมอำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

กรมทางหลวง เตรียมอำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน แนะเช็คสภาพการจราจรออนไลน์ก่อนเดินทาง นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 63 – 4 ม.ค. 64 คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก กรมทางหลวงจึงได้เตรียมอำนวยความสะดวกและปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนสู่ภูมิภาคต่างๆ พร้อมลดการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตบนโครงข่ายทางหลวงอย่างน้อยร้อยละ 5 ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวงทั่วประเทศ ดำเนินการตรวจสอบป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟกะพริบให้พร้อมใช้งาน ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงและจุดอันตราย พร้อมบำรุงรักษาทางหลวงให้อยู่ในสภาพดี จัดรถบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ทางเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสียและยังได้ขอความร่วมมือผู้รับจ้างคืนผิวทางในพื้นที่ก่อสร้างทุกโครงการ นอกจากนี้ หากพบว่ามีปริมาณจราจรหนาแน่นจะทำการประสานงานกับตำรวจทางหลวง ในการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรหรือการจัดช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) เพื่อให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้จัดตั้งจุดให้บริการทั่วไทย 383 แห่ง โดยได้บูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวงและหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งภายในจุดบริการทั่วไทยจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการประชาชนผู้ใช้ทางตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ การให้ข้อมูลเส้นทาง บริการน้ำดื่ม ห้องสุขา และแอลกอฮอล์เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัส […]

หยุดยาวอุบัติเหตุพุ่ง

กระทรวงคมนาคมสรุปสถานการณ์การเดินทางและอุบัติเหตุในช่วงวันหยุด ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2563      รายงานสรุปสถานการณ์การเดินทาง อุบัติเหตุ และการอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2563 โดยข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2563 กระทรวงสามารถจัดบริการขนส่งสาธารณะได้อย่างเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง โดยมีผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะกว่า 10.69 ล้านคน สูงกว่าประมาณการ 2.06% มีปริมาณการจราจรเข้า – ออกกรุงเทพฯ กว่า 14.05 ล้านคัน สูงกว่าประมาณการ 35.31%      ในขณะที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายของกระทรวง จำนวน 455 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 82 คน บาดเจ็บ 466 คน สาเหตุหลักของอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด กระทรวงคมนาคมได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และดูแลความปลอดภัยการเดินทางของประชาชน […]

เดินหน้าขยายผลโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สู่โรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนทั่วประเทศ

ปั้น DNA เด็กไทยมีวินัยจราจร พร้อมเดินหน้าขยายผลโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สู่โรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนทั่วประเทศ สถิติพบเด็กอายุ 0-9 ปี เสียชีวิตจากภัยบนท้องถนนเฉลี่ย 675 คน/ปี สสส. เดินหน้าผนึกภาคี ปลูกฝังวินัยจราจรเด็กตั้งแต่เยาว์วัย ปลื้มผลจากโครงการ ฯ ครู นร. ใส่หมวกกันน็อกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 70-100 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 – สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่โรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อนำเสนอผลการทำงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน นำไปสู่การยกระดับความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานคนที่ คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เปิดเผยว่า อุบัติเหตุทางถนนจัดเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมาภาครัฐและ สสส. ได้ผลักดันสร้างความปลอดภัยทางถนนมาอย่างต่อเนื่องในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการบังคับใช้กฎหมาย การพัฒนากลไกการจัดการความปลอตภัยทางถนนในระดับพื้นที่ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แต่ปัญหาหลักที่พบคือ “การสร้างวินัยการขับขี่ปลอดภัย” ยังเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก การที่มีกลุ่มคนที่มีความเชื่อว่า “การสร้างความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา” จะเป็นจุดเริ่มตันของการสร้างความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นในชาติ สสส. จึงได้สนับสนุนให้เกิดการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบในการจัดการความปลอดภัยทางถนน โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน […]

สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนจากวิจัยสู่ปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยทางถนน โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนภาคเหนือ

ฮ่วมด้วยจ้วยกั๋น สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนจากวิจัยสู่ปฏิบัติ เวทีนำเสนอผลการวิจัย โครงการขยายผล “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ” สู่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อความปลอดภัยทางถนน โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนภาคเหนือ   นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดเวทีนำเสนอผลการวิจัยโครงการขยายผล “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ” สู่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อความปลอดภัยทางถนน โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนภาคเหนือ กล่าวว่า ความปลอดภัยทางถนนเป็นเรื่องสำคัญที่พี่น้องประชาชนคนไทยต้องเสียชีวิตเสียทรัพย์สิน มีหลายภาคส่วนที่มีความรับผิดชอบในเรื่องนี้แต่ยังขาดการบูรณาการ ถ้านำมาดำเนินงานร่วมกันได้ จะช่วยลดความสูญเสียดังกล่าว สร้างแนวคิดพื้นฐาน ให้กับเยาวชน ต้องสอนให้เด็กๆ รู้ว่าเวลาออกไปถนนแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง เช่น คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่เมาแล้วขับ ตนเคยสูญเสียน้องชายไปด้วยเหตุบนถนนเช่นกัน ส่วนการบังคับใช้กฎหมาย ขึ้นดับบุคคลในท้องถิ่นจะช่วยกันแก้ปัญหาจุดเสี่ยงอย่างไร ถัดมาคือการมีวินัยในการใช้รถใช้ถนน ยกตัวอย่างคนเดินข้ามถนนตรงทางม้าลาย เห็นได้จากการเดินทางไปต่างประเทศพบวินัยคนชัดเจนมาก ดังนั้นการสร้างวินัยให้เด็กเรียนรู้สำคัญมาก การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญมาก ทำให้เกิดการวิจัย เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติเป็นประโยชน์ต่อสังคม           สำหรับโครงการขยายผล “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ” สู่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่นได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ในการดำเนินโครงการโดยการมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชนตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในทำโครงการวิจัยโดยครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันคะยอม บ้านสันป่าสัก บ้านหนองไซ บ้านห้วยม้าโก้ง และบ้านหนองซิว ดำเนินการร่วมกับชุมชน ดำเนินงาน 3 ด้าน คือ การจัดการจุดเสี่ยง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของครู […]

ไทยต้องมีเจตจำนงทางการเมืองจริงจัง จึงจะแก้ปัญหาการชนบนท้องถนนได้

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนนระบุ ไทยต้องมีเจตจำนงทางการเมืองจริงจัง จึงจะแก้ปัญหาการชนบนท้องถนนได้ นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ประธาน สอจร. และ ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกและโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวถึงสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาศักยภาพทีมภาคีเครือข่ายและเวทีสัมมนาวิชาการภาคเหนือ โครงการสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร (สอจร.) ภาคเหนือตอนล่างและตอนบน ว่า  ประเทศไทยเราเสียชีวิตมากเป็นอันดับ 1 ของโลกในหลายๆ ด้าน เช่น เสียชีวิตจากมอเตอร์ไซด์สัดส่วนสูงที่สุด มีถนนอันตรายที่สุด มีนักท่องเที่ยวมาเสียชีวิตมากที่สุด และยังเป็นอันดับ 1 ของ อาเซียนและภูมิภาคเอเชียการเสียชีวิตของคนไทยบนถนน มีจำนวนมากกระทั่งจังหวัดที่ตายน้อยที่สุดในประเทศไทย ยังตายน้อยกว่าประเทศที่ตายน้อยที่สุดของโลก ปัจจัยของการแก้ปัญหาที่ไม่สำเร็จของหลายๆ ประเทศรวมถึงไทยด้วย เป็นเพราะขาดเจตจำนงทางการเมืองอย่างแท้จริง (political will) ของรัฐบาล เจตจำนงทางการเมืองไม่ใช่แค่ออกมาประกาศนโยบาย แต่ต้องมีการลงทุน มีการให้อำนาจ มอบหมาย สนับสนุน มีหน่วยงานหลักที่เป็นมืออาชีพให้รับผิดชอบ มีการกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด จริงจัง ทำให้เป้าหมายใหม่ขององค์การสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลก ปรับให้ทุกประเทศต้องลดการเสียชีวิตบนท้องถนนลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2030 ด้าน นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร รองประธาน สอจร. และ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) […]

ข้อเสนอแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากระดับชุมชนสู่เป้าหมายระดับชาติ

จังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งในสิบจังหวัดเป้าหมายที่คณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนวุฒิสภา เดินทางมาตรวจเยี่ยม เพื่อจะรวบรวมข้อค้นพบการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับชุมชน จัดทำเป็นข้อเสนอแนวทางป้องกันอุบัติเหตุทางถนนถึงรัฐบาล โดยวุฒิสภาจะกํากับติดตามการดําเนินงานให้การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน บังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ในการตรวจเยี่ยมจังหวัดขอนแก่น นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังรายงานสรุปผลการดําเนินงานของจังหวัดขอนแก่น โดย นายแพทย์อดุลย์ บํารุง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ซึ่งรายงานผลงานสําคัญอีก 4 ผลงานคือ    1. มาตรการการบังคับใช้กฎหมายและแก้ไขจุดเสี่ยงของจังหวัดขอนแก่น โดย พ.ต.อ. สกล สิทธิวิชัย รองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น 2. โครงการลดอุบัติเหตุบนถนนมิตรภาพ 14 กม. ด้วยกล้องตรวจจับความเร็ว และกล้อง CCTV ตรวจจับการฝ่าไฟแดงและการไม่สวมหมวกนิรภัย โดย ผศ.ดร. พงษ์พันธ์ แทนเกษม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ดร.เจษฎา คําผอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3. ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น โดย นายแพทย์วีรศักดิ์ พงษ์พุทธา รองผู้อำนวยการศูนย์อุบัติเหตุ และวิกฤตบําบัด 4. มาตรการการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ […]

1 2 3 30