ข่าวยอดนิยม

องค์การอนามัยโลกยกขอนแก่นโมเดล เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

องค์การอนามัยโลกยกขอนแก่นโมเดล เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน จัดบุคลากรทางการแพทย์จาก 7 ประเทศ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหวังให้นำไปปรับใช้แก้ปัญหาในแต่ละประเทศ      เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ที่ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น นายแพทย์อัษฏางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางวิกฤตและการช่วยเหลือฉุกเฉินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จัดให้มีขึ้น ณ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ว่า เป็นความน่าภูมิใจและโอกาสที่ดีที่เครือข่ายระหว่างประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มาเรียนรู้การบริหารจัดการกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่จังหวัดขอนแก่นเป็นต้นแบบที่ดี ในกลุ่มประเทศอาเซียนเราอยู่อันดับการเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆ รองลงไปคือเวียดนามและมาเลเซีย แต่ประเทศไทยมีการแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ดีขึ้นมาก ปัจจุบันเรามียอดผู้เสียชีวิตปีละ 2 หมื่นกว่าราย การแก้ปัญหาทำร่วมกันหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการความเร็ว การบังคับใช้กฎหมาย เรื่องการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันการเมาแล้วขับรถ การใช้อุปกรณ์ในการป้องกันอย่างหมวกกันน็อก การใช้เข็มขัดนิรภัย หลายๆ เรื่องจังหวัดขอนแก่นทำได้ดี ยกตัวอย่างการตรวจจับความเร็วบนถนนมิตรภาพ ซึ่งหลายจังหวัดสามารถนำไปขยายผลใช้ได้ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 5 วันที่จัดขึ้นนี้ ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในประเทศของตัวเอง ครั้งนี้มีเข้าร่วมทั้งหมด 7 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย เนปาล บังคลาเทศ อินโดนีเซีย ไทย ศรีลังกา เวียดนาม และมีทางประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมสังเกตการณ์ […]

ประมวลภาพผู้ได้รับรางวัลนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Road Safety Awards)

ภาพผู้ได้รับรางวัลนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Road Safety Awards) งานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 “เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย” (Play Your Part and Share the Road) ขออภัยหากภาพอาจไม่ครบถ้วน ที่มา : บุญมา ลิบลับ เครือข่ายชาวข่าวเพื่อความปลอดภัยทางถนน นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พลตำรวจโทพงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 นายสิโรตม์ แดงภูมิ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จังหวัดขอนแก่น นายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสํานักงาน สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง พันตํารวจเอกนิพล บุญเกิด รองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี รักษาราชการแทนผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขื่องใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายมนัส ชูราศรี ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าที่ร้อยตรีจรรยา พาบุ […]

WHO ย้ำทั่วโลกยังเผชิญความรุนแรง จากการเสียชีวิตและบาดเจ็บบนถนน เผยรายงานปี 2018 แม้ไทยอันดับลด แต่ยังสูงเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน!

องค์การอนามัยโลก พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนนร่วม แถลงข่าวรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนโลกปี 2018 นับเป็นฉบับที่ 4 นับตั้งแต่ปี 2552 โดยข้อมูลได้จากการประมวลผลและรวบรวมจาก 175 ประเทศรัฐสมาชิกและย้ำชัดว่า ทั่วทั้งโลกยังห่างไกลที่จะบรรลุเป้าหมายทั้งข้อกำหนดของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนปี 2011-2020 และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ปี 2030 ข้อที่ 3.6 ที่ตั้งเป้าลดจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากการชนบนถนนลงครึ่งหนึ่ง   นายแพทย์แดเนียล เอ เคอร์เทสซ์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย กล่าวถึงรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนโลกปี 2018 ระบุว่า ปัจจุบันจำนวนผู้เสียชีวิตจากการชนบนถนนทั่วโลกเพิ่มขึ้นจาก 1.25 ล้านคน เป็น 1.35 ล้านคน ซึ่งเท่ากับวันละ 3,700 คน มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตเหล่านี้เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จักรยานและคนเดินถนน ขณะที่สถานการณ์ในประเทศไทยพบมียอดผู้เสียชีวิตสูงถึง 22,491 คนเท่ากับเสียชีวิต 60 คนต่อวัน เป็นตัวเลขที่สูงเกินกว่าจะยอมรับได้ โดย ร้อยละ 74 ของผู้เสียชีวิตจากการชนบนถนนในประเทศไทยนั้น เป็นผู้ขับขี่ยานยนต์ 2 ล้อ […]

การจัดประชุมทางวิชาการ ระดับนานาชาติ The 13th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion (Safety 2018)

การจัดประชุมทางวิชาการ ระดับนานาชาติ The 13th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion (Safety 2018) วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561 ประเทศได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ THE 13TH WORLD CONFERENCE ON INJURY PREVENTION AND SAFETY PROMOTION (SAFETY 2018) หรือการประชุมว่าด้วย การป้องกัน การบาดเจ็บและการส่งเสริม ความปลอดภัย ครั้งที่ 13 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทย และเป็นประเทศ ที่สองของจากภูมิภาค เอเชีย ที่ได้รับเกียรติครั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ องค์การอนามัยโลก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) […]

การประชุมนานาชาติด้านการป้องกันการบาดเจ็บและส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13 (Safety 2018)

       ประเทศไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพ การประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13 ว่าด้วยเรื่อง “ก้าวหน้าสู่โลกที่ปลอดภัย ห่างไกลการบาดเจ็บ และความรุนแรงอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม BITEC บางนา กรุงเทพฯ      นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร ผู้จัดการโครงการประชาสัมพันธ์การประชุมระดับโลก ว่าด้วยการป้องกัน การบาดเจ็บ และความรุนแรงอย่างยั่งยืน เปิดเผยว่า การที่ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมระดับโลก ว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13 ต่อจากประเทศฟินแลนด์ เมื่อปี 2016 (2559) ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศ จากภูมิภาคเอเชียที่ได้รับเกียรติครั้งนี้ โดยความร่วมมือ ของหน่วยงานหลัก 4 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การอนามัยโลก กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การเป็นเจ้าภาพของไทยครั้งนี้จะได้รับประโยชน์มาก ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ […]

WHO – 13th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion, Bangkok, 2018

The 13th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion (Safety 2018) will take place on 5-7 November 2018 in Bangkok, Thailand. The Conference will be hosted by Thailand’s Ministry of Public Health, and co-hosted by the World Health Organization (WHO), the National Institute for Emergency Medicine (NIEM) and the Thai Health Promotion Foundation. The […]

รมว.คมนาคม รับข้อเสนอภาคีป้องกันอุบัติเหตุไทย

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่ กระทรวงคมนาคม นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือแห่งองค์การอนามัยโลกและโรงพยาบาลขอนแก่น นำข้อเสนอภาคีป้องกันอุบัติเหตุไทยร่วมกับองค์การอนามัยโลก ขอให้กระทรวงคมนาคมสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน เพื่อเน้นย้ำการดำเนินงานต่างๆ ที่กระทรวงคมนาคมได้ตั้งไว้ โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางถนน และได้กำหนดแผนงานเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อความยั่งยืน และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จนเกิดผลให้เห็นหลายด้าน เช่น การเร่งรัดสร้างระบบรางเพื่อเพิ่มทางเลือกการเดินทางที่ปลอดภัย การลดอุบัติเหตุของรถขนส่งและรถโดยสารสาธารณะ การกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในพื้นที่การก่อสร้าง การปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง การณรงค์เพื่อให้เกิดพฤติกรรมความปลอดภัย ส่วนการเดินหน้าสร้างความปลอดภัยทางถนนขณะนี้ สอดคล้องกับผลจากการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ที่นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่รับรองเป้าหมายระดับโลกด้านความปลอดภัยทางถนน 12 ข้อ โดยตัวชี้วัดของเป้าหมายข้อที่ 1 มีข้อเสนอแนะให้ ประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญกับการจัดให้มีหน่วยงานองค์กรนำ (Lead Agency) ด้านการบริหารจัดการและวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนและแนะนำให้ทุกประเทศ ดำเนินการภายในปี 2563 ด้านนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับข้อเสนอของผู้เชี่ยวชาญและภาคีป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของไทย ยืนยันกระทรวงคมนาคมมีความพยายามในการดำเนินงานและต้องทำให้ประเทศไทยเกิดความปลอดภัยทางถนนอย่างเต็มที่ โดยทางกระทรวงมีนโยบายให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ระหว่างการก่อสร้างของกรมทางหลวง มีการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมสภาพถนน มีการรณรงค์ให้เปิดไฟหน้ารถในเวลากลางวันเช่นเดียวกับมาตรฐานความปลอดภัยในยุโรป เรื่องของผู้ขับขี่จักรยานยนต์ที่ไม่มีใบขับขี่ เด็กไม่มีใบขับขี่ แก้ไขด้านวิศวกรรมจราจร […]