ป้องกันอุบัติเหตุ

ทำไมขี่มอเตอร์ไซค์ต้องใส่หมวกกันน็อค

ทำไมขี่มอเตอร์ไซค์ต้องใส่หมวกกันน็อค นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้เชี่ยวชาญในคณะที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันการบาดเจ็บ        ในแต่ละปี 80% ของคนไทยที่ต้องสังเวยชีวิต และได้รับบาดเจ็บจากภัยบนท้องถนน คือ เสียชีวิตมากกว่า 17,000 คน ได้รับบาดเจ็บกว่า 800,000 คน เกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ สาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตของการบาดเจ็บจาก อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ คือการได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ เป็นที่ยอมรับ และรับรู้กัน ทั่วโลกมานานแล้วว่า การใส่หมวกกันน็อคจะสามารถป้องกันการเสียชีวิตเมื่อเกิด อุบัติเหตุของคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ได้ถึง 30% ซึ่งถือเป็น มาตรฐานด้านพฤติกรรมข้อหนึ่ง ที่องค์การอนามัยโลก แนะนํา (WHO Global target for road safety) หมายความว่า ถ้าในวันนี้ ถ้าคนไทยทุกคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ ใส่หมวกกันน็อค คนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ในปีนี้จะลดลง ถึง 5,000 คน มีหลักฐานเชิงประจักษ์ จากทะเบียนผู้ป่วยอุบัติเหตุของโรงพยาบาลขอนแก่น 2541-2560 ยืนยันได้ว่า คนที่ใส่หมวกกันน็อคขี่มอเตอร์ไซค์ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ จะได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะน้อยกว่าคนที่ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อค 3 […]

“ต้นกล้ากันน็อค” ปลูกฝังเด็กให้มีวินัยการจราจร

“ต้นกล้ากันน็อค” ปลูกฝังเด็กให้มีวินัยการจราจร อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยปัจจัยสำคัญมาจากพฤติกรรมของคนที่ไม่มีวินัยการจราจรและไม่มีวินัยการใช้ชีวิต สิ่งเหล่านี้ทำให้คนในชุมชนตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนต้องการป้องกันอุบัติเหตุในระยะยาวอย่างยั่งยืน จึงเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังเด็กให้มีวินัยการจราจร อย่างเคร่งครัดมาตั้งแต่เล็กๆ ในโครงการ “ต้นกล้ากันน็อค ” ติดตามได้จากรายงาน Road Safety Newstizenทีมข่าว Roadsafety Newstizen http://www.roadsafetynewstizen.com/

น็อคนะ ถ้าไม่กันน็อค

#น๊อกนะ ถ้าไม่กันน๊อก#บริษัทกลางให้ทุกเส้นทางปลอดภัยกว่าที่คุณคิด Posted by บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด on Sunday, March 11, 2018 คลิปวิดีโอ การส่งเสริมความปลอดภัย และคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ที่มา : บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด Road Safety Newstizenทีมข่าว Roadsafety Newstizen http://www.roadsafetynewstizen.com/

ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจัง

     ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจัง วันนี้ (13 ก.ค. 61) ที่ห้องประชุมเกียรติศักดิ์รักษ์วินัย อาคารตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ได้ทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการด้านนวัตกรรม เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกับ 6 หน่วยงานในจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ขนส่งจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและร่วมมือในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ยกระดับความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น รวมทั้งลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ตำรวจภูธรภาค 3 ได้จัดทำโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการลดสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนบนพื้นฐานระบบงานสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย “มุ่งมั่น ร่วมมือ ลดเสี่ยง ลดตาย” ให้ตำรวจภูธรในสังกัดทั้ง 8 จังหวัด ดำเนินการในพื้นที่เพื่อลดความรุนแรงของสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งขณะนี้ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ได้สั่งการให้สถานีตำรวจในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง มีการสร้างนวัตกรรมลดอุบัติเหตุ เช่น การนำยางสีใช้กั้นขอบทาง การติดตั้งป้ายสัญญาณเตือน การให้ความรู้แก่เยาวชนในสถานศึกษา ฯลฯ การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง 6 […]

แก้ไขเกาะสีป้องกันอุบัติเหตุ จ.ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น แก้ไขเกาะสีป้องกันอุบัติเหตุ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2131 ถนนเหล่านาดี บริเวณหน้าศาลปกครอง ในเขตอำเภอเมือง โดยมีสโลแกนว่า “มีวินัยในการจราจรบนท้องถนน เป็นวินัยที่สำคัญ และเป็นวินัยที่ชาวขอนแก่นต้องปลูกฝังให้บุคคลทั่วๆไป และลูกหลาน” ที่มา รายการถนนปลอดภัย ช่อง 7 สี Road Safety Newstizenทีมข่าว Roadsafety Newstizen http://www.roadsafetynewstizen.com/